Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo

 Autoru biedrība AKKA/LAA

Latvijas autoru biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA) apvieno dažādus autorus, kuri kopā, kolektīvā pārvaldījumā īsteno savas mantiskās tiesības un veido efektīvu sadarbību starp autoriem un viņu darbu izmantotājiem, lai nodrošinātu darbu izmantotājiem ērtu iespēju likumīgi izmantot autoru darbus un autoriem saņemt par to autoratlīdzību. Biedrība ir nevalstiska organizācija, un tās darbību vada pašu autoru vēlēta padome.

AKKA/LAA pārstāv vairāk nekā 5000 Latvijas autoru un vairāk nekā četrus miljonus ārvalstu autoru un administrē viņu tiesības mūsu valstī. Jau gadiem katru darba dienu vidēji viens jauns Latvijas autors uztic savu mantisko tiesību administrēšanu autoru biedrībai.

AKKA/LAA ir Starptautiskās Autoru un komponistu biedrību konfederācijas CISAC un Eiropas autoru un komponistu biedrību apvienības GESAC biedre. Ārzemju autoru intereses AKKA/LAA pārstāv, pamatojoties uz vairāk nekā 130 savstarpējās pārstāvniecības līgumiem, kas noslēgti ar ārvalstu autortiesību organizācijām. Līgumi ar organizācijām no visas pasaules nodrošina to, ka Latvijas autori saņem atlīdzību par savu darbu izmantojumu ārvalstīs, bet ārvalstu autori – par darbu izmantojumu Latvijā.

AKKA/LAA ir multirepertuāra autortiesību organizācija – tā pārstāv muzikālo, literāro, dramatisko, vizuālo un audiovizuālo darbu repertuārus.

Biedrība īsteno daudzo autoru mantiskās tiesības attiecībā uz ļoti daudziem viņu darbiem daudzos izmantojuma veidos, kolektīvi pārvaldot autoru mantiskās tiesības un realizējot tās tajos darbu lietojuma veidos, kuros autori paši savas tiesības nevar individuāli realizēt tieši lielā darbu skaita un lielā darbu izmantotāju skaita dēļ.

AKKA/LAA administrē autoru mantiskās tiesības kolektīvā pārvaldījumā šādos darbu lietojuma veidos:

 • muzikālo darbu publicēšana, publisks izpildījums, reproducēšana, raidīšana un retranslēšana, publiskošana internetā,
 • literāro darbu publicēšana, reproducēšana, publisks izpildījums, raidīšana un retranslēšana, publiskošana internetā,
 • dramatisko, muzikāli dramatisko un horeogrāfisko darbu iestudēšana un izrādīšana, publicēšana, reproducēšana, publisks izpildījums, raidīšana un retranslēšana, publiskošana internetā,
 • vizuālo darbu publicēšana, reproducēšana, demonstrēšana, raidīšana un retranslēšana, publiskošana internetā,
 • audiovizuālo darbu reproducēšana, publisks izpildījums, raidīšana un retranslēšana, publiskošana internetā. 

AKKA/LAA arī

 • iekasē atlīdzību par reproducēšanai izmantojamām iekārtām un materiālajiem nesējiem un sadala to autortiesību un blakustiesību īpašniekiem,
 • sadala atlīdzību par darbu publisko patapinājumu,
 • administrē vizuālo darbu tālākpārdošanu.

Autori pilnvarojuši AKKA/LAA izsniegt atļaujas savu darbu izmantojumam, iekasēt par to autoratlīdzību un izmaksāt to autoriem, tā vienkāršojot savu darbu izmantojuma administrēšanu un iegūstot atbilstošu atlīdzību par lietotajiem darbiem. Biedrība ir efektīvs mehānisms autoru mērķu piepildīšanai. Kultūras radītājiem biedrības veikums dod laiku un līdzekļus jaunu kultūras produktu/vērtību radīšanai.

Kultūras produktu lietotājiem – autoru darbu izmantotājiem – AKKA/LAA nodrošina vienkāršu iespēju iegūt atļauju lietot autoru darbus, neprasot šo atļauju katram no daudzajiem Latvijas un ārvalstu autoriem, kuriem katram ir ekskluzīvas jeb izņēmuma tiesības uz saviem darbiem. Autoru darbu izmantotājiem AKKA/LAA atļauja jeb licence nodrošina likumīgu autoru darbu lietojumu.

Mūsu mājas lapā:

 • Sadaļā „Par AKKA/LAA” stāstīts par biedrības darbību un mērķiem, pārvaldi, struktūrvienībām un to kompetenci, kā arī publicēts pārstāvēto Latvijas autoru saraksts un saraksts ar ārvalstu autortiesību organizācijām, ar kurām AKKA/LAA noslēgusi savstarpējās pārstāvniecības līgumus.
 • Sadaļā „Autortiesības” pieejama informācija par to, kas ir autortiesības un kā tās pārvalda, kādi normatīvie akti tās reglamentē.
 • Sadaļā „Autoriem” iespējams uzzināt par autortiesību administrēšanas veidiem, autoru līgumiem, autoratlīdzības sadales principiem un iepazīties ar veiktajām atlīdzības sadalēm, kā arī reģistrēt savus muzikālos, dramatiskos un horeogrāfiskos darbus. Šeit arī veidlapas publiskā patapinājuma atlīdzības saņemšanai un grāmatu pieteikumiem.
 • Sadaļā „Autoru darbu lietotājiem” var iepazīties ar principiem un tarifiem autoru darbu lietojumam, lejuplādēt darbu lietojuma pieteikumu un atskaišu veidlapas.
 • Sadaļā „Saziņai un izziņai” publicēta biedrības kontaktinformācija un izglītojoša un izziņu informācija par autortiesībām un biedrību – grāmatas un animācijas filmiņas, preses relīzes, gada pārskati un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kā arī saraksts ar autoriem, kurus lūdzam pieteikties autoratlīdzības saņemšanai.

Jaunumi

Pārvēlēta CISAC valde

08.06.2016. 3.jūnijā Parīzē Starptautiskās autoru un komponistu biedrību konfederācijas (CISAC) asamblejā pārvēlēta organizācijas valde: no jauna uz trim gadiem par prezidentu ievēlēts elektroniskās mūzikas celmlauzis, komponists un producents Žans Mišels Žārs (Jean-Michel Jarre), par viceprezidentiem – Grammy balvas laureāte, dziedātāja un dziesmu autore Angelika Kidžo (Angélique Kidjo, Benina); starptautiski pazīstamais argentīniešu režisors Marselo Piņeiro (Marcelo Piñeyro) un slavenais senegāliešu tēlnieks Usmāns Sovs (Ousmane Sow). Par viceprezidentu konfederācija ievēlējusi arī godalgoto ķīniešu kinorežisoru, scenāristu un producentu Dzja Džanke (Jia Zhang-ke). 

AKKA/LAA pārvēl padomi

30.05.2016. Šodien sanākusi atkārtoti, AKKA/LAA biedru kopsapulce pārvēlēja organizācijas galveno lēmējinstitūciju – autoru padomi ­– un biedrības prezidentu, kuru pilnvaru termiņš beidzies pēc triju gadu darba. Līdzšinējais prezidents Valdis Muktupāvels un padomes locekļi bija devuši piekrišanu darbu turpināt, ņemot vērā, ka vēl šogad, kad spēkā stāsies Autortiesību likuma grozījumi un jauns Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums, būs sasaucama jauna pilnsapulce, kas lems par biedrības statūtu grozījumiem un atbilstīgi ievēlēs jaunu lēmējinstitūciju. Pēc sapulces balsojuma AKKA/LAA padomes sastāvs nav mainījies, ievēlēti šādi autori: Lauris Gundars, Jānis Holšteins-Upmanis, Kārlis Kazāks, Kārlis Lācis, Valdis Muktupāvels, Inese Paklone, Juris Petraškevičs, Valdis Rūmnieks un Ingus Ulmanis. Par biedrības prezidentu no jauna ievēlēts Valdis Muktupāvels.

Pirāti aplaupa ES mūzikas ierakstu industriju

30.05.2016. Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma organizācija (EUIPO) deviņpadsmit ES valstīs veikusi pētījumu, kura rezultāti liecina: 2014.gadā ES mūzikas ierakstu industrija pirātisma dēļ zaudējusi 170 miljonus eiro, kas atbilst 5,2% mūzikas ierakstu apgrozījuma.

Mūzikas ierakstu industrija ir intelektuālā īpašuma tiesību intensīva nozare. Šajā sfērā nozīmīgākās ir autortiesības un blakustiesības, arvien lielāku īpatsvaru ieņem arī preču zīmes un dizainparaugi.

Iespaidīgākie zaudējumi vērojami digitālā formātā tiražētu mūzikas ierakstu jomā – 113 miljoni eiro jeb 8,8% mūzikas ierakstu apgrozījuma. Savukārt 57 miljoni eiro jeb 2,9% apgrozījuma ir pirātisma izraisītie zaudējumi ierakstiem fiziskajos datu nesējos, piemēram, CD, DVD.

AKKA/LAA biedru sapulce

11.05.2016. AKKA/LAA biedru atkārtotā kopsapulce notiks š.g. 30.maijā  plkst. 15  AKKA/LAA biroja telpās Rīgā, A.Čaka ielā 97.

Sapulces darba kārtībā – biedrības prezidenta un izpilddirektores pārskata ziņojums par 3 gadu darbību, padomes un prezidenta vēlēšanas. 

Autoru dienas!

11.04.2016. No 22. līdz 29.aprīlim biedrība AKKA/LAA jau vienpadsmito gadu rīko Autoru dienas, kas veltītas Pasaules grāmatu un autortiesību dienai 23.aprīlī un Pasaules intelektuālā īpašuma dienai 26.aprīlī. Autoru dienās ikvienai mācību iestādei, kas vēlas iepazīstināt savus audzēkņus ar autortiesību pamatiem, ir iespēja organizēt audzēkņu grupai AKKA/LAA apmeklējumu, iepriekš vienojoties par laiku e-pastā komunikacija@akka-laa.lv vai pa tālruni 67274744. Labprāt atsauksimies ierosinājumiem analizēt noteiktu, ar autortiesībām vai autoru darba izmantojumu saistītu tēmu un tikties ne tikai Autoru dienās.

AKKA/LAA padome apstiprina biedrības 2015.gada pārskatu

04.04.2016. 2015.gads autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai AKKA/LAA bija divdesmitais darbības gads, un, ja pieskaitām sākotnējo AKKA divu gadu darbības laiku, divdesmit otrais darbības gads un vienpadsmitais gads biedrības statusā. 2015.gadā iekasēta atlīdzība 6 miljonu eiro apmērā, kas ir par 10,9% vairāk nekā 2014.gadā un lielākā summa AKKA/LAA vēsturē.

Piešķir Autora stipendijas

24.03.2016. Izvērtējot vairāk nekā 60 pieteikumu, biedrības padome 23.martā 24 Latvijas autoriem piešķīrusi stipendijas – jaunu darbu radīšanai. Stipendiju finansējumu nodrošina AKKA/LAA Kultūras un izglītības fonds, kura līdzekļus, kā nosaka AKKA/LAA līgumi ar ārvalstu autortiesību organizācijām, veido atskaitījumi no ārvalstu autoriem savāktās atlīdzības.

Līdz ar ikgadējo Autortiesību bezgalības balvu, ko biedrība pasniedz kopš 1999.gada, un Autora balvu, kas nupat savus īpašniekus atradusi trešo gadu pēc kārtas, Autora stipendija (AS) ir iecerēta kā atbalsts autoriem – darbu radīšanai. Ja AS ir autoram piešķirts „starta kapitāls” jauna darba sākšanai, Autortiesību bezgalības balva izceļ autora darbu tā daudzveidīgajā funkcionalitātē, ar Autora balvu kolēģi godina izcilu radošu veikumu. 

Autora balva 2016

24.03.2016. Jau trešo gadu AKKA/LAA četriem autoriem pasniegs Autora balvu. Šogad laureātu godā ir Uldis Bērziņš ar senislandiešu mitoloģisko un poētisko tekstu kopojuma „Eddas dziesmas” (Jāņa Rozes apgāds, 2015) latviskojumu; Rihards Dubra ar Otro simfoniju (pirmatskaņojums 25.09.2015), Kārlis Vērdiņš ar dzejoļu krājumu „Pieaugušie” („Neputns”, 2015) un Kristaps Pētersons ar simfoniju „Miegs”  (pirmatskaņojums 23.01.2016).

Noslēgts sadarbības memorands ar biedrību „Nē pirātismam Latvijā”

24.03.2016. 23.martā biedrība AKKA/LAA parakstīja sadarbības memorandu ar biedrību „Nē pirātismam Latvijā”, kas iestājas par legālu saturu auditorijai piedāvātajos TV kanālos. Memoranda mērķis ir veicināt autortiesību pilnvērtīgāku ievērošanu audiovizuālajā tirgū (maksas televīzijas un filmu nozarē) Latvijā un apkarot televīzijas programmu un filmu izmantošanu un/vai izplatīšanu bez ražotāja vai piegādātāja atļaujas (televīzijas vai filmu pirātisms), tai skaitā izmantošanu internetā.

Seminārs autoriem: mūzika internetā

25.02.2016. Otrdien, 15.martā, plkst.10 interesentus aicinām piedalīties Autoru Akadēmijas seminārā „Tiešsaiste: izdevība vai zaudējumi?”: kas jāzina interneta vidē ievietotas mūzikas autoram, cik dažādos ceļos tā izmantojama un kā par šādu izmantojumu iespējams saņemt atlīdzību.

Semināra vadītājs – Mario Kivistiks (Mario Kivistik, EAÜ, Tallina). 

Iznācis „AKKA/LAA Ziņu” 42.numurs

19.01.2016. Ceļā pie AKKA/LAA autoriem Latvijā un ārzemēs devies „AKKA/LAA Ziņu” 42.numurs, izdevums pieejams arī elektroniskajā versijāNumura lappusēs – Autortiesību bezgalības balvas 2015 pasniegšanas ceremonija pērnā gada 30.novembrī: stāsts un fotoreportāža. AKKA/LAA prezidenta Valda Muktupāvela uzrunā autoriem lasāms: „Šobrīd varam secināt, ka autoru un viņu radošās darbības atbalstam un sasniegumu atzīmēšanai AKKA/LAA piedāvā jo kuplu buķeti, ko veido trīs krāšņi ziedi: Autortiesību bezgalības balva, Autora balva un Autora stipendija.” Biļetenā iekļauts arī stāsts par Autora stipendijas dibināšanu 2015.gada maijā, pirmo stipendijas konkursu, tā rezultātiem, izsludināts otrais konkurss, savukārt līdz 14.martam autori ir aicināti pieteikt kolēģus Autora balvai 2016!

Izsludināts otrais Autora stipendijas konkurss

18.01.2016. Konkursā var piedalīties tikai individuāli Latvijas autori, kuri saņem atlīdzību ar AKKA/LAA starpniecību. Autora stipendija ir vienreizēja, un tās apmērs vienam stipendiātam ir 700 EUR.

Līdz 2016.gada 1.martam parakstīts pieteikums jāiesniedz rakstveidā un atsūtāms arī elektroniski (A.Čaka iela 97, Rīga, LV-1011; info@akka-laa.lv), tajā iekļaujams iecerētā darba apraksts ne vairāk kā vienas A4 lapas apjomā, norādot arī darba mērķi, auditoriju, īstenošanas gaitu, īpašās kvalitātes. Aprakstam iespējams pievienot pielikumus. 

Autora balva 2016

18.01.2016. Līdz 2016.gada 14.martam ikviens AKKA/LAA pārstāvēts autors ir aicināts izvirzīt kandidatūru Autora balvai 2016 par jaunu darbu, kas viņu radoši iedvesmojis vai provocējis ar novatorismu, profesionālismu un izcilu māksliniecisko kvalitāti. Autora balvu 2016 piešķirs AKKA/LAA pārstāvētam Latvijas autoram par darbu, kurš publiskots laikposmā no 2014.gada marta līdz 2016.gada februārim ieskaitot. Kandidatūras izvirzīšanas termiņš – 14.03.2016., nosūtot rakstveida pieteikumu pa pastu biedrībai AKKA/LAA, A.Čaka 97, Rīga, LV-1011 vai nogādājot to personīgi.

Autortiesību aizsardzība veicina ekonomikas izaugsmi

03.12.2015. Starptautiskā Autoru un komponistu biedrību konfederācija (CISAC) noslēgusi pētījumu ar nosaukumu „Kultūras laiks – pirmā kultūras un radošās industrijas pasaules karte” (sk. http://www.worldcreative.org/).

Pētījums pirmoreiz piedāvā pārskatu par šo nozīmīgo jomu sazobē ar pasaules ekonomiku. Analizēti 11 kultūras un radošās industrijas (KRI) sektori: reklāma, arhitektūra, grāmatniecība, spēles, filmas, mūzika, periodika, izpildītājmāksla, radio, televīzija un vizuālā māksla. Visaugstākā nodarbinātība konstatēta vizuālajā mākslā (6,73 miljoni darbavietu), grāmatniecībā (attiecīgi 3,67) un mūzikā (3,98).

Noskaidroti Autortiesību bezgalības balvas 2015 laureāti

23.11.2015. Šā gada 30.novembrī autoru biedrība AKKA/LAA jau 17. reizi pasniegs Autortiesību bezgalības balvas (ABB). Kopš 1999. gada šo balvu ik gadu saņem autori, kuru darbi iepriekšējā gadā izmantoti visvairāk un visdažādākajos veidos – publiski izpildīti, pārraidīti TV, radio, publicēti, reproducēti mehāniskajā ierakstā, kinofilmās, teātra izrādēs u.c. Balvu nevis piespriež žūrija, bet nodrošina autordarbu izmantojuma datorizēta uzskaite. 


Tālākpārdošanas tiesības – petīcija

05.11.2015. Kaut arī tālākpārdošanas tiesības ir radušās jau 1920.gadā – Francijā – un šobrīd veiksmīgi darbojas 81 pasaules valstī, toskait Latvijā, tās joprojām nav ieviestas lielākajos mākslas tirgos – Ķīnā, ASV un Šveicē. Lai māksliniekiem būtu iespēja saņemt tālākpārdošanas atlīdzību visā pasaulē, 2014.gadā CISAC sadarbībā ar GESAC, EVA un vizuālo darbu autortiesību organizācijām sagatavoja petīciju par tālākpārdošanu tiesību ieviešanu visā pasaulē.

Šim nolūkam īpaši izveidotajā mājaslapā www.resale-right.org petīciju aicināti parakstīt arī Latvijas mākslinieki.


CISAC publisko 2014.gada pārskatu

27.10.2015. Šodien Starptautiskā Autoru un komponistu biedrību konfederācija (CISAC), kas apvieno 230 autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas un pārstāv vairāk nekā 4 miljonus pasaules autoru, nākusi klajā ar pārskatu par 2014.gadā iekasēto autoratlīdzību. Tās apjoms bijis 7,9 miljardi eiro – par 2,8% vairāk nekā 2013.gadā. Šajā summā ietilpst arī AKKA/LAA savāktā autoratlīdzība - 5 168 683 eiro.

Skaitļi rāda, ka vislielākā summa joprojām iekasēta Eiropā – 61,3%  jeb 4,9 miljardi eiro – un salīdzinājumā ar 2013.gadu palielinājusies par 4,1%, apsteidzot Eiropas IKP pieaugumu. Otra līdere ir Ziemeļamerika ar 16,7%, savukārt nelabvēlīgu valūtas kursa svārstību dēļ neliela lejupslīde vērojama Āzijas un Klusā okeāna reģionā (-5,3%) un Āfrikā (-1,6%).

Pirmoreiz piešķir Autora stipendijas

21.09.2015. Izvērtējot vairāk nekā 60 pieteikumu, biedrības padome 17.septembrī 22 Latvijas autoriem piešķīrusi stipendijas jaunu darbu radīšanai. Stipendiju finansējumu nodrošina AKKA/LAA Kultūras un izglītības fonds, kura līdzekļus, kā nosaka AKKA/LAA līgumi ar ārvalstu autortiesību organizācijām, veido atskaitījumi no ārvalstu autoriem savāktās atlīdzības.

Vai autortiesības ir cilvēktiesības?

27.08.2015. Starptautiskā Izdevēju asociācija (IPA) nākusi klajā ar īpašu ziņojumu autortiesību un cilvēktiesību jomā, balstītu juridiskā argumentācijā un bagātinātu ar autoru atzinumiem.

Ziņojuma ievadā IPA ģenerālsekretārs Jenss Bammels (Jens Bammel) skaidro, ka autortiesības pašas par sevi nav uzskatāmas par daļu no cilvēktiesībām, taču to aizsardzība ir instruments, kas nodrošina gan autoru, gan izdevēju cilvēktiesības. Autortiesības ir cieši saistītas ar izpausmes brīvību – tiesības pašizpausties ir gan autoram, gan viņa līdzcilvēkiem, kas vēlas autordarbu darīt pieejamu sabiedrībai, izmantojot paši savu izpausmes brīvību. Tas nozīmē ne vien brīvību paust savu viedokli, bet arī brīvību pašizpausmei izvēlēties to vai citu mediju – vai pat ciest klusu.

Gaidām pieteikumus Autora stipendijai

31.07.2015. Līdz šā gada 1.septembrim (pasta zīmogs) biedrības AKKA/LAA padome gaida pieteikumus Autora stipendijai (AS) – tās mērķis ir atbalstīt Latvijas autoru jaundarbu tapšanu. Stipendiju konkursā var piedalīties tikai individuāli Latvijas autori, kuri saņem atlīdzību ar AKKA/LAA starpniecību. AS ir vienreizēja, un tās apmērs vienam stipendiātam ir 700 EUR.

EK pēta vienlīdzīgas autoratlīdzības iespējas

28.07.2015. Pēc Eiropas Komisijas pasūtījuma izstrādāts pētījums par autoru un izpildītājmākslinieku ienākumu apjomu ES robežās, meklējot liecības tam, vai un cik lielā mērā atšķirības starp dalībvalstīm ietekmē atlīdzības apjomu un pārrobežu tirgus darbību. Autoru situāciju Eiropā visai atšķirīgu dara gan fakts, ka autoratlīdzības līgumus lielākoties regulē nacionālie likumi, gan autoru biedrības un/vai arodbiedrības, kam dažādās valstīs ir atšķirīga loma.

Lasām „AKKA/LAA Ziņas”!

10.07.2015. AKKA/LAA autori Latvijā un ārzemēs savās pastkastītēs drīzumā saņems „AKKA/LAA Ziņu” 41.numuru, izdevums elektroniskajā versijā jau pieejams mūsu biedrības mājaslapā

Biļetena jaunākajā numurā izvērstā fotoreportāžā iemūžināta Autora balvas pasniegšanas ceremonija – Autoru pusdienas (foto – Aivars Liepiņš). 22.aprīlī restorānā „Bibliotēka Nr.1” otro gadu pēc kārtas šo balvu saņēma iedvesmojošu un pārsteidzošu darbu autori: šogad – Jānis Joņevs, Pēteris Krilovs, Jēkabs Nīmanis un Miķelis Fišers. Lasāmas godalgoto darbu anotācijas, īsas intervijas ar laureātiem un arī Jāņa Joņeva eseja, rakstīta īpaši Autoru pusdienām.

Gaidām ziņas par autordarbiem!

07.07.2015. Aktuāls lūgums autoriem, kuru mūzika, dejas, dramatiskie un audiovizuālie darbi iekļauti XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuārā: pārliecinieties, vai darbs ir reģistrēts AKKA/LAA datubāzē! Ja darbs netiek reģistrēts, nav zināms, kāds ir darba radīšanā iesaistīto autoru loks, kāda ir vienošanās par to, kā sadalāma atlīdzība, ja, piemēram, autoru ieguldītais darbs dziesmas radīšanā nav līdzvērtīgs.

Lūdzam ņemt vērā, ka sadale tiks veikta vai nu ar tajā iekļautajiem jūsu reģistrētajiem darbiem, vai bez tiem divas nedēļas pēc tam, kad jums izsūtīta atgādinājuma vēstule par nepieciešamību darbus reģistrēt.

Tuvākas ziņas izlasāmas tepat: autoriem par darbu reģistrāciju.

Pieņemts Redas ziņojums par Autortiesību direktīvu

16.06.2015. Eiropas Juridisko lietu komisija pieņēmusi EP deputātes Jūlijas Redas (Julia Reda) ziņojumu par Autortiesību direktīvas (2001/29/EC) ieviešanu. Plaši apspriestajā ziņojumā, kas rosināja būtiski grozīt ES autortiesību likumus, ieviesti 550 labojumi. Gala versijā ietilpst Redas aicinājums izveidot vienotu autora mantisko tiesību ierobežojumu sistēmu – lai visā ES teritorijā neaizsargāto autortiesību objektu klāstā ietilptu, piemēram, citāts, parodija, zinātniskās izpētes vai izglītības mērķiem izmantoti darbi. Vēl paredzēts, ka bibliotēkām būs vieglāk izsniegt e-grāmatas un digitalizēt savus krājumus, un zinātniekiem – akadēmiskajos pētījumos izmantot tiešsaistē pieejamus tekstus un datus.

Nodibināta Autora stipendija

2015.gada 21.maija sēdē biedrības AKKA/LAA padome nodibinājusi Autora stipendiju un apstiprinājusi stipendiju konkursa norises nolikumu. Autora stipendiju finansējumu nodrošina AKKA/LAA Kultūras un izglītības fonds (KI fonds). Stipendiju konkurss tiks rīkots divas reizes gadā, un stipendijas ir iecerētas kā atbalsts tiem Latvijas autoriem, kas jau saņem no AKKA/LAA par savām autortiesībām iekasēto atlīdzību un ir gatavi radīt jaunus darbus.

ASV mūziķi gatavi cīnīties par savām tiesībām

14.05.2015. 27. aprīlī ANO mītnē Ņujorkā Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) paspārnē uz saietu „Mosties, celies – par mūziku!” pulcējās dziesmu autori, izpildītāji un producenti. Pasākuma nosaukums aizgūts no Jamaikas mūziķa Boba Mārlija dziesmas „Get up, stand up, stand up for your rights!”, kas kļuvusi par cilvēktiesību cīņas simbolu visā pasaulē. ANO deputāte, Jamaikas pārstāve Šorna Keja Ričardsa (Shorn-Kay Richards) norādīja, ka globālās digitālās revolūcijas dēļ mūzika top vēl nepieredzētos apjomos, tomēr autoru ienākumi tikai krītas, un, lai gan autortiesību statuss arvien nostiprinās, spēkā pieņēmies arī pirātisms un darbu viltošana.

Aicinājums parakstīt petīciju

28.04.2015. Eiropas Žurnālu izdevēju asociācija EMMA, Eiropas Laikrakstu izdevēju asociācija ENPA, Eiropas Izdevēju Padome EPC un Eiropas Grāmatizdevēju federācija FEP-EFP aicina autorus un izdevējus, rakstniekus un žurnālistus, māksliniekus, fotogrāfus un tulkotājus, grāmatu un preses izdevumu tirgotājus, lasītājus un patērētājus paust savu atbalstu vārda brīvībai un radošumam, parakstot petīciju - šeit.


Klāt Autoru dienas!

22.04.2015. No 22. līdz 29.aprīlim biedrība AKKA/LAA rīko Autoru dienas, kas veltītas Pasaules grāmatu un autortiesību dienai 23.aprīlī un Pasaules intelektuālā īpašuma dienai 26.aprīlī. Grāmatu un autortiesību diena pirmoreiz atzīmēta 1923.gadā Spānijā, lai godinātu rakstnieka Migela de Servantesa nāves atceres dienu. Sākotnēji tie bija Katalonijas nacionālie svētki, taču kopš 1995.gada UNESCO noteikusi 23.aprīli par Pasaules grāmatu un autortiesību dienu. Šis datums ir ne vien slavenā „Dona Kihota” autora Migela de Servantesa nāves diena – 23.aprīlī miris arī Viljams Šekspīrs. Savukārt kopš 2000.gada 26.aprīļa visās Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) dalībvalstīs atzīmē Pasaules intelektuālā īpašuma dienu. Šis datums ir noteikts par godu WIPO dibināšanai 1970.gada 26.aprīlī, lai pievērstu sabiedrības uzmanību intelektuālā īpašuma aizsardzībai, godinātu autorus un izgudrotājus.

Autora balva 2015 atradusi īpašniekus

14.04.2015. 23.aprīlis ir Pasaules Grāmatu un autortiesību diena, un šogad tās priekšvakarā, 22.aprīlī, AKKA/LAA jau otro reizi četriem autoriem pasniegs ikgadējo Autora balvu. Par Autora balvas 2015 laureātiem kļuvuši režisors Pēteris Krilovs – par dokumentālo filmu Uz spēles Latvija, komponists Jēkabs Nīmanis – par mūziku Latvijas Nacionālā teātra izrādei Raiņa sapņi (režisors Kirils Serebreņņikovs), rakstnieks Jānis Joņevs – par romānu Jelgava ’94 (apgāds Mansards, 2013) un mākslinieks Miķelis Fišers – par izstādi Netaisnība Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā (28.11.2014.–18.01.2015.).

CISAC apsveic Francijas un Vācijas paziņojumu

09.04.2015. Šā gada 7.aprīlī Vācijas Federālais tieslietu un patērētāju tiesību aizsardzības ministrs Heiko Māss (Heiko Maas) un Francijas Kultūras un sakaru ministre Flēra Pelerina (Fleur Pellerin) Parīzē nākuši klajā ar kopīgu paziņojumu autortiesību politikas jautājumā. Starptautiskā autoru un komponistu biedrību konfederācija CISAC preses relīzē ar prieku secina – paziņojums liecina, ka autoru tiesības ir iekļautas Eiropas politiskās dienaskārtības aktuālākajā sadaļā un arvien skaidrāka kļūst likumdevēju izpratne par autoriem kā ekonomiskās izaugsmes dzinējspēku.

#CopyrightForFreedom


26.03.2015. Atbildot uz Eiropas Parlamentā izskanējušo viedokli, ka pienācis laiks modernizēt autortiesību likumdošanu, Eiropas Grāmatizdevēju federācija (FEP) Parīzes grāmatu tirgus laikā izplatījusi paziņojumu presei un sabiedrībai, atgādinot, ka autortiesību sistēma ir gan labākais ietvars Eiropas kultūru daudzveidības saglabāšanai, gan rūpīgi izsvērts un akceptēts veids, kā nodrošināt likumīgu atlīdzību radošo profesiju pārstāvjiem. Arī Latvijas Grāmatizdevēju asociācija (LGA) aicina Latvijas likumdevējus nepakļauties mēģinājumiem pretnostatīt sabiedrības un radošo nozaru intereses – tieši kultūra un informācija savā valodā ir katras valsts stūrakmens, un tik nelielām valstīm kā Latvija tā ir īpaši nozīmīga un vērā ņemama. LGA aicina atbalstītājus un domubiedrus iesaistīties FEP iniciatīvas atbalstīšanā mikroblogošanas vietnē Twitter: #CopyrightForFreedom.

Par publisko patapinājumu skolu bibliotēkās

12.02.2015. Šodien Autoru biedrības AKKA/LAA prezidents Valdis Muktupāvels un izpilddirektore, valdes locekle Inese Paklone tikās ar kultūras ministri Daci Melbārdi, lai sāktu sarunas jautājumā par publisko patapinājumu. Līdz 2007.gada grozījumiem LR Ministru kabineta noteikumos publiskā patapinājuma atlīdzība Latvijā tika aprēķināta arī par aizsargātu autoru darbu izsniegumu skolu bibliotēkās, tad skolu bibliotēkas no uzskaitē iekļautajām bibliotēkām tika izslēgtas. Tas nozīmē, ka tieši par vērtīgāko atzītās un daudz izmantotās literatūras autori nesaņem samērīgu atlīdzību par darbu publisko patapinājumu.

CISAC un ARS jaunas mājaslapas

03.02.2015. Jaunu izskatu ieguvusi Starptautiskās autoru un komponistu biedrību konfederācijas CISAC mājaslapa, atrodama šeit. Bez sadaļām, izstrādātām dažādiem mērķauditorijas segmentiem – autoriem, politiķiem, žurnālistiem, akadēmiskajām aprindām un plašākai sabiedrībai –, lapa papildināta ar „CISAC universitāti”, kur ievietoti materiāli par autortiesībām un tiesību kolektīvo pārvaldījumu. Optimizētas izvēlnes, mājaslapa darīta labāk pārskatāma, atvieglojot un paātrinot lietotāja darbu. Vietnē integrēti arī sociālo tīklu un multimediju elementi – sajūdze ar konfederācijas Facebook, YouTube, LinkedIn un Twitter kontiem. Pašlaik mājaslapa pieejama angļu valodā, sekos tulkojums gan franču, gan spāņu valodā.
Jauna mājaslapa arī Ņujorkas mākslinieku tiesību biedrībai ARS, kas administrē arī AKKA/LAA pārstāvēto Latvijas autoru darba izmantojumu ASV - sk. http://www.arsny.com/.

Autora balva 2015

22.01.2015. Līdz šā gada 16.martam aicinām ikvienu AKKA/LAA pārstāvēto autoru izvirzīt kandidatūru Autora balvai 2015 par jaunu darbu, kas radoši iedvesmojis vai provocējis ar novatorismu, profesionālismu un izcilu mākslinieciskumu. Autora balvu 2015 piešķirs AKKA/LAA pārstāvētam Latvijas autoram par darbu vai darbiem, kas pirmoreiz publiskoti laikposmā no 2013.gada marta līdz 2015.gada februārim ieskaitot.

AKKA/LAA gaida ēnotājus

20.01.2015. Autoru biedrība AKKA/LAA 11.februārī piedāvā jauniešiem Ēnu dienas 2015 vakances – ēnojiet autortiesību speciālistus, tiekot pie izpratnes par mūsu ikdienas darbu! 


Iznācis biļetena „AKKA/LAA Ziņas” 40.numurs

15.01.2015. AKKA/LAA autoriem Latvijā un ārzemēs pa pastu nosūtīts „AKKA/LAA Ziņu” jaunākais numurs, izdevuma elektronisko versiju var lasīt un lejuplādēt mūsu biedrības mājaslapā. Biļetens sniedz informatīvu un krāšņu ieskatu Autortiesību bezgalības balvu 2014 (ABB 2014) pasniegšanas ceremonijā Dailes teātra Mazajā zālē pērnā gada 8.decembrī – šoreiz balvu bijis skaitā 30. Piedāvājam interviju ar vienu no ABB 2014 laureātiem, rakstnieku un publicistu Ēriku Hānbergu, kas ilgus gadus darbojies arī AKKA/LAA padomē. 

PIIGS gaida lugas pieteikumu

15.01.2015. Dramaturgi, kas dzimuši vai dzīvo ES un ir vismaz 3 publicētu lugu autori, līdz š.g. 1.februārim aicināti iesūtīt jaunas, iepriekš nepublicētas, neiestudētas un neapbalvotas lugas pieteikumu festivālam PIIGS 2015, ko rīko starptautiskā radošā apvienība perpetuummobile. Tēma – krīze un labāku laiku gaidīšana. Arī politiskā vara, korupcija, monopoli, valsts īstenota kontrole un vardarbība; publiskais un privātais, totalitārisms, Eiropas Savienība un tās demokrātija; meli, cinisms, brīvība, taisnīgums. Un arī mūsu vienaldzība, nedrošība, dumpinieciskums, cerības un bailes. Mērķis – saprast, kā krīzi darīt auglīgu. 

Izmaiņas bāreņdarbu sakarā

09.01.2015. 2014.gada 18.decembrī Saeima Autortiesību likumā pieņēma grozījumus, papildinot to ar IX1 nodaļu par nenosakāmu autortiesību subjektu darbu (t.s. bāreņdarbu) izmantošanu.

Līdz šim spēkā esošā Autortiesību likuma redakcija liedza izmantot darbus un blakustiesību objektus, ja nebija zināmi vai atrodami to tiesību subjekti. Līdz ar to nevarēja nodrošināt attiecīgo kultūras mantojuma vienību saglabāšanu un pieejamību digitālajā vidē. 

Literāro darbu lietotāju ievērībai

09.12.2014. Atgādinām, ka AKKA/LAA pārstāvēto rakstnieku Leonīda Breikša (1908–1942), Edvarta (Edvarda) Virzas (1883–1940) un Jēkaba Grīna (Aleksandra Grīna, 1895–1941) darbu autortiesību aizsardzība joprojām ir spēkā, jo viņu darbu izmantošana Latvijā no 1940.gada jūnija līdz 1990.gada maijam bija ierobežota un šo autoru darbu aizsardzības termiņš, pamatojoties uz Autortiesību likumu, ar tiesas spriedumu ir pagarināts (Autortiesību likuma 37.panta 4.daļa un/vai likuma Par autortiesībām un blakustiesībām 30.panta 4.daļa). Ja vēlaties izmantot Leonīda Breikša, Edvarta Virzas vai Aleksandra Grīna darbus, lūdzam sazināties ar AKKA/LAA.

Atcelts publiskā patapinājuma atlīdzības izmaksas zemākais slieksnis

28.11.2014. Biedrības AKKA/LAA padome 27.novembra sēdē apstiprinājusi izmaiņas līdzšinējos publiskā patapinājuma sadales noteikumos. Pēc straujā valsts maksātās publiskā patapinājuma atlīdzības samazinājuma 2012.gadā AKKA/LAA padome noteica atlīdzības izmaksas minimālo slieksni Ls 4 jeb EUR 5,69 apmērā – ja atlīdzība bija mazāka, tā autoram netika izmaksāta un tika pievienota kārtējai sadalei. Tāpēc, piemēram 2013.gadā atlīdzību par darbu publisku patapinājumu nesaņēma 593 autori. Šogad valsts maksātās publiskā patapinājuma atlīdzības apmērs ir divkāršojies un jaunā AKKA/LAA programma AVIS padarījusi atlīdzības sadali vienkāršāku un pārskatāmāku, tāpēc publiskā patapinājuma atlīdzības minimālo slieksni iespējams atcelt. Tas nozīmē, ka atlīdzību atkal varēs saņemt visi bibliotēkās lasīto grāmatu autori neatkarīgi no šās atlīdzības apjoma.

Francija uzskata autortiesības par inovāciju dzinējspēku

21.11.2014. 18. novembrī Parīzē uzrunājot Literārā un mākslinieciskā īpašuma augstāko padomi, Francijas kultūras un sakaru ministre Flēra Pelerina (Fleur Pellerin) paudusi apņēmību likt Eiropai sadzirdēt Francijas balsi autortiesību politikas jautājumos. Ņemot vērā EK prezidenta Žana Kloda Junkera nodomu revidēt autortiesību statusu, ministre izteica gatavību solidarizēties ar tām daudzajām Eiropas kultūras profesionāļu un autoru organizācijām, kas ceļ trauksmi un aicina nespert pārsteidzīgus soļus: „Es dzirdu viņu balsis un saprotu.”

Sāk darboties „bāreņdarbu” datubāze

31.10.2014. Eiropas Savienības aģentūra „Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs” (OHIM) atklājusi „bāreņdarbu” (orphan works) datubāzi, kas starptautiskā ekspertu un autoru tīkla EU Observatory paspārnē darbosies vietnē 
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/orphan-works-database. Bāreņdarbi ir literāri, muzikāli, vizuāli un audiovizuāli darbi, kuru autortiesības ir aizsargātas, taču nav atrodams pats tiesību īpašnieks. ES bibliotēkās, muzejos un raidorganizāciju arhīvos uzkrāts miljoniem bāreņdarbu – piemēram, Britu bibliotēka lēš, ka šajā kategorijā iekļaujami ap 40% visu autordarbu, kas atrodas tās krājumā. Taču bez autora vai tā mantinieku atļaujas šādus darbus nedrīkst ne digitalizēt, ne izplatīt, līdz ar to kultūras iestādes spiestas ierobežot publisku piekļuvi ievērojamai daļai kultūras mantojuma.

Zināmi Autortiesību bezgalības balvas 2014 laureāti

30.10.2014. Šā gada 8. decembrī autoru biedrība AKKA/LAA jau 16. reizi pasniegs Autortiesību bezgalības balvas. Kopš 1999. gada to ik gadu saņem autori, kuru darbi iepriekšējā gadā izmantoti visvairāk un visdažādākajos veidos – publiski izpildīti, pārraidīti TV, radio, publicēti, reproducēti mehāniskajā ierakstā, kinofilmās, teātra izrādēs u.c. Balvu nepiešķir žūrija, tās laureātus nosaka, balstoties uz statistiku, ko sniedz autordarbu izmantojuma datorizēta uzskaite. Šogad laureātu vidū ir 30 autoru un līdzautoru.

Ziemeļvalstīs rosīgs digitalizētās mūzikas tirgus

20.10.2014. Šā gada jūnija pētījums rāda, ka četrās Ziemeļvalstīs – Dānijā, Norvēģijā, Somijā un Zviedrijā – ar kopskaitā 26 miljoniem iedzīvotāju ievērojami pieaudzis digitalizētās mūzikas patēriņš. 12 mēnešos straumēšanas vietņu pakalpojumus Ziemeļvalstīs izmantojuši aptuveni 8 miljoni interneta lietotāju vecumā no 15 līdz 65 gadiem. No tiem 7 miljoni lietojuši Spotify, ko visā pasaulē aktīvi izmanto ap 40 miljoniem cilvēku ik mēnesi. Kopumā mūziku ciparu formātā Ziemeļvalstīs izmanto 78% interneta lietotāju, mūzikas datnēm piekļūstot ar YouTube, Spotify, Wimp vai iTunes starpniecību. 20% aptaujāto, t.i., vairāk nekā 3,5 miljoni patērētāju, par piekļuvi saturam (lejupielādi vai straumēšanu) maksājuši, turklāt Norvēģijā – dāsnāk nekā trijās pārējās kaimiņvalstīs.

Autori ANO Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas 54. Ģenerālajā Asamblejā

13.10.2014. 24. septembrī Starptautiskā autoru un komponistu biedrību konfederācija (CISAC) pirmoreiz piedalījās ANO Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Ģenerālajā Asamblejā, kur rīkoja paneļdiskusiju, lai izrunātu akūtākos jautājumus, ar ko autori patlaban saskaras visā pasaulē: kā iedibināt ilgtspējīgu radošo ekosistēmu digitālajā laikmetā, vairot cieņu pret autortiesībām un uzsākt atklātu dialogu ar politiķiem, kas nosaka dienaskārtību digitālās ekonomikas sektorā.

Lielbritānijā mūzika silda ekonomiku

03.10.2014. Apvienotās Karalistes (AK) mūzikas ierakstu industrijas pārstāvnieciskā organizācija BPI veikusi tirgus pētījumu, kas liecina par tiešu korelāciju starp pieprasījumu pēc mūzikas ierakstiem un visjaunākās paaudzes audio aparatūras noietu: piemēram, pieprasījumam pēc mūzikas ierakstiem palielinoties par 1%, par 1,4% audzis pieprasījums pēc viedtālruņiem.

EP iztaujā Etingeru

30.09.2014. Vakar Eiropas parlamentārieši trīs stundas izvaicājuši Ginteru Etingeru (Günther Oettinger, Vācija), kas EK jaunā prezidenta Žana Kloda Junkera provizoriskajā valdībā kandidē uz digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāra amatu.

Autori tiekas ar Eiropas parlamentāriešiem

24.09.2014. Šodien Briselē Eiropas autoru un komponistu biedrību apvienība GESAC un Bavārijas Brīvvalsts Eiropas Savienībā pārstāvniecība sadarbībā ar Eiropas komponistu un dziesmu autoru aliansi ECSA uz plašu forumu „Satiec autorus!” (Meet the Authors) saaicinājusi Eiropas autorus, autoru kolektīvā pārvaldījuma organizāciju pārstāvjus un visu kultūras nozaru darbiniekus.

BRICS valstīm neizmantots kultūrekonomiskais potenciāls

23.09.2014. Starptautiskā autoru un komponistu biedrību konfederācija CISAC 18.09.2014. izziņojusi ekonomiska pētījuma rezultātus, kas liecina par t.s. BRICS bloka valstu (Brazīlijas, Krievijas, Indijas, Ķīnas, Dienvidāfrikas) neizmantoto potenciālu radošo industriju iespējās kāpināt valsts iekšzemes kopproduktu.

AKKA/LAA autoru ievērībai!

15.09.2014. Biedrības AKKA/LAA padome 11. septembra sēdē apstiprinājusi izmaiņas no raidorganizācijām iekasējamās atlīdzības sadalē, lai rastu risinājumu gadījumos, kad atlīdzība par darbu, kurš tiek atskaņots reti un kam ir vismaz 3 tiesību īpašnieki (teksta, mūzikas autors, izdevējs), sadalās fiziski neizmaksājami sīkās daļās. Meklējamo autoru skaita dēļ šādas atlīdzības sadale arī ieilgst un neatbilstoši sadārdzinās, un datu apstrādi nākas finansēt uz to autoru rēķina, kuru darbi ēterā skan biežāk. No 2014. gada 1. oktobra sadalē tiks iekļauti tikai tie darbi, par katru no kuriem aprēķināta vismaz 2 EUR liela atlīdzība.

Uzsākta mācību materiāla izstrāde

09.09.2014. Šodien AKKA/LAA birojā notika pirmā darba sanāksme, lai sadarbībā ar Latvijas Izglītības ministriju, Valsts Izglītības satura centru un blakustiesību organizāciju LaIPA sāktu detalizēti izstrādāt mācību materiālu „Autortiesības skolā. Septiņi stāsti” elektroniskas vietnes vai cita veida datorizētā formātā.

CISAC – jauns ģenerāldirektors

02.09.2014. Starptautiskajai autoru un komponistu biedrību konfederācijai CISAC ir jauns ģenerāldirektors. No 1.septembra šai amatā stājies Gadi Orons (Gadi Oron). 

„Pasaules režisori” iziet pasaulē

29.08.2014. Pagājušogad nodibinātās starptautiskās organizācijas „Pasaules režisori” (Writers & Directors Worldwide; saīsinājumā: W&DW) darbību kā patstāvīgai institūcijai autortiesību nozarē ir akreditējusi Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija WIPO. Jaunā organizācija darbojas kā padomdevēja struktūra Starptautiskajā autoru un komponistu konfederācijā CISAC un izvirzījusi mērķi būt par neatkarīgu autoru platformu. W&DW priekšsēdētājs ir franču scenārists un režisors Īvs Nijī (Yves Nilly).

Iznācis biļetena „AKKA/LAA Ziņas” 39.numurs

06.08.2014. AKKA/LAA autori Latvijā un ārzemēs pa pastu ir saņēmuši „AKKA/LAA Ziņas” jaunāko numuru, tā elektronisko versiju var lasīt un lejuplādēt mūsu biedrības mājaslapā. 

Diabelli konkurss dziesmu autoriem

22.07.2014. Šogad pirmoreiz notiks Diabelli konkurss, kurā aicināti piedalīties komponisti no visas pasaules. Konkursa mērķis ir dot viņiem iespēju prezentēt savu skaņdarbu neaptverami plašai auditorijai, tādēļ tas ir organizēts, izmantojot tīmekli. Desmit labāko kompozīciju autorus noteiks tiešsaistes balsojumā internetā. 

Aicina piedalīties starptautiskā fotokonkursā

21.07.2014. Polijas autortiesību organizācija ZAiKS aicina piedalīties starptautiskā fotogrāfiju konkursā „Instinkts”.

„Dzejnieks un žirafe” pulcē mūsu autorus un tulkotājus

17.07.2014. Par godu latviešu dzejnieka un ornitologa Jāņa Baltvilka (1944.-2003.) 70.dzimšanas dienai 24.jūlijā plkst. 11 Jaunā Rīgas teātra Kolonnu zālē notiks jaunākās bērnu literatūras lasījumi „Dzejnieks un žirafe”.

Uzmanību, autori – autoratlīdzību saņēmēji!

10.07.2014. Ja autors saņem autoratlīdzību vismaz 320 eiro apjomā un nav pensionārs vai algots darbinieks, viņam jāvēršas Valsts ieņēmumu dienestā (VID), jāreģistrējas pašnodarbinātas personas statusā un reizi trīs mēnešos – līdz 15.aprīlim, 15.jūlijam, 15.oktobrim un 15.janvārim – jāveic obligātās iemaksas valsts budžetā 31,06% apmērā no brīvi izraudzītas saņemtā ienākuma daļas, kas nav mazāka par 320 eiro. 

Pasaules koru olimpiāde un Ē.Ešenvalda skaņdarbs

09.07.2014. No šodienas līdz 19.jūlijam dažādās Rīgas vietās – koncertzālēs, parkos un uz brīvdabas skatuvēm – notiks Pasaules koru olimpiāde. Tas ir lielākais starptautiskais koru festivāls pasaulē.

Iedzīvotāju attieksme par autortiesību mācīšanu skolā - pozitīva

04.06.2014. AKKA/LAA sadarbībā ar pētījumu uzņēmumu „FACTUM” veikusi Latvijas iedzīvotāju aptauju, kuras mērķis bija noskaidrot sabiedrības viedokli par autortiesību kā cilvēktiesību mācīšanu vispārizglītojošajās skolās.

Petīciju parakstījis rekordliels autoru skaits

26.06.2014. Pirms pusotra mēneša aicinājām autorus būt aktīviem, piedalīties tiešsaistes kampaņā „Autori Eiropai” (Creators for Europe) un parakstīt petīciju savu interešu aizstāvībai!

Piemin pirmās vācu mūzikas autoru organizācijas dibinātāju Rihardu Štrausu

17.06.2014. Šogad jūnijā mūzikas cienītāji visā pasaulē piemin izcilo vācu komponistu un diriģentu Rihardu Štrausu viņa 150.jubilejā.

Lemj par autortiesību iekļaušanu skolu programmās

02.06.2014. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā pie ministres Inas Druvietes vizītē ieradās AKKA/LAA prezidents – padomes priekšsēdētājs Valdis Muktupāvels un izpilddirektore Inese Paklone. 

Autori godā autorus

30.05.2014. Līdzīgi kā AKKA/LAA šogad aprīlī, arī Vācijas mūzikas autoru biedrība GEMA piešķīrusi Autora balvas sešiem Vācijas autoriem.

Horvātu autoru kampaņa sabiedrības izglītošanai

28.05.2014. Horvātijas Komponistu biedrība sadarbībā ar vairākām citām horvātu autoru organizācijām valsts mērogā sākusi plašu kampaņu, kuras mērķis ir uzlabot sabiedrības izpratni par radošā darba vērtību un autortiesību nozīmīgumu. 

Eiropadomē lemj par kultūras nozari

23.05.2014. Eiropadomes sēdē 20. un 21. maijā ES pārstāvji pauda savu redzējumu par nepieciešamajiem darbiem attiecībā uz kultūras nozari Eiropā. Tikšanās gaitā Eiropadome pieņēma Itālijas delegācijas pārstāvju ieteikto darba programmu nākamajai prezidentūrai, kurā iekļautas sekojošas prioritātes: autortiesības, jaunā kultūras darbu plāna pieņemšana, kultūras daudzveidības sekmēšana, digitalizēšana, pieejas kultūrai pilnveidošana, kultūras tūrisma veicināšana.

Spriedums e-bibliotēkas lietā

09.05.2014. Šodien Rīgas apgabaltiesa pasludināja spriedumu e-bibliotēkas lietā un atzina par vainīgiem pēc Krimināllikuma 148.panta 2.daļas E.Vanagu un L.Kalniņu, kā arī apmierināja cietušo pieteikumus par kaitējuma atlīdzināšanu. Par labu AKKA/LAA pārstāvētajiem autoriem piedzina ap 16 000 latu. Pilnais spriedums būs 2014.gada 23.maijā.

AKKA/LAA ar Radio SWH noslēdz mierizlīgumu

29.04.2014. Šodien Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta apstiprināja izlīgumu starp biedrību AKKA/LAA un A/s „Radio SWH”, ar šo lēmumu izbeidzot vairākus gadus ilgušos tiesas procesus. Pēc izlīguma parakstīšanas Radio SWH ir lielākais komercradio Latvijā, kuram turpmāk būs likumīgas tiesības izmantot autoru muzikālos darbus.

Pirmoreiz pasniedz Autora balvas

23.04.2014. Šodien, Pasaules Grāmatu un autortiesību dienā, AKKA/LAA četriem autoriem pirmoreiz pasniedza Autora balvu. Par tās saņēmējiem kļuva tulkotāja Maima Grīnberga, horeogrāfe Olga Žitluhina, scenogrāfs Andris Freibergs, komponists Vilnis Šmīdbergs. Viņu radītie darbi guvuši citu autoru augstu novērtējumu.

Nākamnedēļ - Autoru dienas!

16.04.2014. No 22. līdz 26.aprīlim biedrība AKKA/LAA organizē Autoru dienas, kas veltītas Pasaules grāmatu un autortiesību dienai 23.aprīlī un Pasaules intelektuālā īpašuma dienai 26.aprīlī.

AKKA/LAA nostrādājusi jau 20 gadus

14.04.2014. Jau divdesmit pirmo gadu autoru biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA) Latvijā kolektīvi administrē autoru mantiskās tiesības.

Panākta vienošanās par sadarbību starp raidorganizācijām un autortiesību īpašniekiem

04.04.2014. Šodien Eiropas sabiedriskās raidorganizācijas, komponisti, autori, mūzikas izdevēji un autortiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas izziņo savstarpējās sadarbības pamatprincipu dokumentu „Rekomendācijas par pārraižu licencēšanu tiešsaistē”.

Autoru biedrība AKKA/LAA noslēdz vienošanos ar YouTube

18.03.2014. AKKA/LAA ir parakstījusi līgumu, kas biedrības pārstāvētajiem dziesmu autoriem un komponistiem turpmāk ļaus saņemt autoratlīdzību par savu reģistrēto darbu izmantojumu interneta vietnē YouTube.

Pieņemta vienošanās par mākslas darbu tālākpārdošanu Eiropā

25.02.2014. 17.februārī Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē, autoru biedrības un asociācijas, mākslas darbu pārdevēji un galerijas parakstīja vienošanos par sadarbību mākslas darbu tālākpārdošanas administrēšanā Eiropas Savienībā.

Autoru biedrība AKKA/LAA izsludina pieteikšanos Autora balvai

19.02.2014. Aicinām Latvijas autorus, autoru radošās apvienības un savienības izvirzīt kandidatūras Autora balvai par publiskotu jaunu darbu, kas radoši iedvesmojis vai provocējis ar savu novatorismu, profesionālismu un izcilu mākslinieciskumu. Autora balvu piešķirs AKKA/LAA pārstāvētam Latvijas autoram par kāda viena darba izmantojumu no 2012.gada marta līdz 2014.gada februārim ieskaitot.

Autoru organizācijas atzinīgi vērtē Eiropas Parlamentā apstiprināto ziņojumu par darbu kopēšanu personiskām vajadzībām

18.02.2014. 11.februārī Eiropas Parlaments pieņēma Juridisko lietu komitejas vadītājas vietnieces Fransuāzas Kastē (Fransoise Castex) ziņojumu par tukšo materiālo nesēju atlīdzību.

AKKA/LAA aicina autorus iesniegt priekšlikumus Eiropas Savienības autortiesību regulējumam

10.02.2014. Biedrība AKKA/LAA aicina autorus aizstāvēt savu autortiesību nākotni un iesaistīties Eiropas Savienības autortiesību regulējuma oficiālajā sabiedriskajā apspriešanā, līdz 5.martam individuāli nosūtot priekšlikumus Eiropas Komisijai.

CISAC prezidents aicina autorus apvienoties un radīt troksni

07.02.2014. Eiropas lielākā ikgadējā mūzikas industrijas tirgus MIDEM paneļdiskusijā „Taisnīga daļa autoriem” 3.februārī klātesošos uzrunāja CISAC prezidents Žans Mišels Žārs. 

Eiropas Parlaments apstiprina direktīvu, kas attiecas uz AKKA/LAA

04.02.2014. Šodien, 4.februārī Eiropas Parlaments apstiprināja direktīvu par autortiesību un blakustiesību administrēšanas uzraudzību un mūzikas licencēšanu tiešsaistē pārrobežu līmenī.

Sveicam mūsu autori Margaritu Stārasti 100 gadu jubilejā

31.01.2014. Šī gada 2. februārī Margarita Stāraste svinēs 100 gadu jubileju, un biedrība AKKA/LAA pārstāvēto autoru vārdā no sirds sveic mākslinieci un rakstnieci dzimšanas dienā, vēlot labu veselību un možu garu!

MIDEM spriedīs par mūzikas industrijas izaugsmi

29.01.2014. No 2. līdz 4. februārim Kannās, Eiropas lielākajā ikgadējā mūzikas industrijas tirgū MIDEM, tā dalībnieki apspriedīs nozares izaugsmi un diskutēs par iespējām nodrošināt ilgtspējīgu attīstību. MIDEM programmā ir iekļautas arī paneļdiskusijas par autortiesībām un mūzikas licencēšanu izpildījumam un ierakstam.

Aicinām skolēnus ēnot autortiesību speciālistus

24.01.2014. Autoru biedrība AKKA/LAA 12.februārī aicina skolēnus piedalīties Ēnu dienas 2014 pasākumos, kļūstot par ēnām autortiesību speciālistiem un gūstot pieredzi viņu ikdienas darbā. AKKA/LAA pārstāv Latvijas un starptautiskos muzikālo, literāro, dramatisko, vizuālo un audiovizuālo darbu autorus, tāpēc Ēnu dienā skolēniem būs lieliska iespēja piedalīties autortiesību biedrības daudzveidīgajos ikdienas darbos un uzzināt par autortiesību pamatprincipiem, par to, kā slēdz līgumus ar autoriem un izsniedz licences autoru darbu lietotājiem. Ēnotājiem būs unikāla izdevība apmeklēt AKKA/LAA Autortiesību muzeju un atklāt eksponātu izcelšanos.

AKKA/LAA konsultē jaunos vizuālo darbu autorus

22.01.2014. 21.janvārī AKKA/LAA pārstāvji apmeklēja Rīgas Stila un modes profesionālo vidusskolu, lai klātienē tiktos ar vairāk nekā 40 jaunajiem fotogrāfiem un apspriestu vizuālo darbu autoru tiesības un pienākumus. Tikšanās mērķis bija topošo autoru izpratnes veicināšana par vizuālo darbu autortiesībām un ar tām saistītiem jautājumiem, kas jaunajiem fotogrāfiem ir aktuāli šobrīd un būtu noderīgi savu autortiesību aizstāvēšanai.

Autoru atlīdzība par publisko patapinājumu palielināta uz pusi

11.12.2013. Lēnām atgriežoties pie krīzes apcirptās publiskā patapinājuma atlīdzības atjaunošanas pienācīgā līmenī, 2013.gada 10.decembra Ministru Kabineta sēdē tika apstiprināts Kultūras ministrijas sagatavotais Ministru Kabineta grozījumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu"". Noteikumu projekts paredz palielināt publiskā patapinājuma atlīdzības aprēķināšanai izmantojamo procentuālo likmi no 5% uz 10%. Noteikumu projekts un tā anotācija pieejama šeit

Pasniegs Autortiesību bezgalības balvu 2013

Šī gada 2.decembrī piecpadsmito reizi pasniegs Latvijas autoru biedrības AKKA/LAA dibināto Autortiesību bezgalības balvu. To katru gadu pasniedz autoriem, kuru darbi iepriekšējā gadā (2012) tikuši visvairāk izmantoti visdažādākajos veidos: publiskā izpildījumā, TV, radio, publikācijās, mehāniskajā ierakstā CD vai DVD, ekranizējumos, dramatizējumos un citur. Šogad Autortiesību bezgalības balvas 2013 saņēmēji ir: 

Direktīva par tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām tuvojas apstiprināšanai

11.11.2013. Šī gada 6.novembrī Eiropas Savienības pastāvīgo pārstāvju komiteja COREPER apstiprināja 4.novembrī panākto vienošanos par tekstu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiešsaistes tiesību daudzteritoriālo licencēšanu Eiropas iekšējā tirgū. Direktīvas teksta izstrāde ilga vairākus gadus, un tas atspoguļo Eiropas Savienības Padomes prezidentūras, Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības Parlamenta trialoga ietvaros panākto kompromisu.

ES komisārs Barnjē: konsultēsimes ar tiesību īpašniekiem par autortiesību attīstību

21.10.2013. Pagājušonedēļ, 17.oktobrī Londonā intelektuālajam īpašumam veltītajā konferencē EK Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Maikls Barnjē savā runā apliecināja intelektuālā īpašuma nozīmi Eiropas ekonomikā un apstiprināja, ka Eiropas Komisija „jau šoruden konsultēsies ar tiesību īpašniekiem, lai savlaicīgi noteiktu 2014.gadā veicamos uzlabojumus ES autortiesību regulējumā”.

Nesēju atlīdzība Eiropā: autori atbalsta Eiroparlamenta ziņojuma projektu

15.10.2013. Vakar Eiropas parlamenta deputāte Fransuāza Kastē prezentēja savu ziņojuma projektu par tukšo nesēju atlīdzību. Jau pagājušonedēļ Eiropas autoru un izpildītāju organizācijas kopīgā paziņojumā pauda atbalstu tam. Organizācijas atbalsta ziņojumā teikto, ka nesēju atlīdzība ir neatsverams autoru un izpildītāju ienākumu avots, savukārt darbu izmantotājiem – iespēja likumīgi kopēt darbus personiskai lietošanai.

Izstrādāts buklets par mākslas darbu tālākpārdošanu

14.10.2013. Autoru biedrība AKKA/LAA izstrādājusi bukletu, kas sniedz atbildes uz būtiskākajiem jautājumiem par mākslas darbu tālākpārdošanu – kas ir tālākpārdošana, kad un kam jāmaksā tālākpārdošanas atlīdzība, uz kuriem darbiem tā attiecas, cik liela tā ir un kā tā nonāk līdz mākslas darba autoram. Šī informācija noderīga gan tiem, kas nodarbojas ar mākslas darbu tālākpārdošanu, gan tiem, kas tikai plāno to darīt. 

Nepilnus 40% darbvietu ES rada nozares, kurās plaši tiek izmantotas intelektuālā īpašuma tiesības

01.10.2013. Eiropas Patentu iestādes un Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja kopīgi veiktajā pētījumā par intelektuālā īpašuma tiesībām secināts, ka 39 % no kopējās ES saimnieciskās darbības (aptuveni 4,7 triljoni eiro gadā) nodrošina nozares, kurās plaši tiek izmantotas intelektuālā īpašuma tiesības un kuras ir tiešs darbvietu avots aptuveni 26 % no visām darbavietām ES (56 miljoni darbvietu) un netiešs darba vietu avots aptuveni 9 % darbvietu ES. 

Autoru biedrību konfederācija izveido pasaules autoru sūtniecību

Komponists un Starptautiskās Autoru un komponistu biedrību konfederācijas CISAC prezidents Žans Mišels Žārs aicinājis katrā valstī atrast autorus, kas uzņemtos būt par autoru un viņu tiesību sūtņiem savā zemē un, ja nepieciešams, - arī ārpus tās robežām. Kā norādīts konfederācijas prezidenta vēstulē, kas nosūtīta autoru organizācijām, konfederācija meklē autorus, kuri būtu gatavi iestāties par autoru tiesībām un vērst sabiedrības, likumdevēju, valdību un citu lēmumu pieņēmēju uzmanību uz kultūras radītāju vajadzībām, kā arī skaidrot autortiesību kolektīvā pārvaldījuma nozīmi.

Izstrādāts buklets par mūzikas publisku izpildījumu

12.09.2013. Autoru biedrība AKKA/LAA izstrādājusi bukletu, kas sniedz atbildes uz mūzikas izmantotāju pamatjautājumiem par mūzikas publisku izpildījumu. Īsi atbildēts par mūzikas atskaņošanu no radio, ierakstiem un koncertos, atļaujas iegūšanu mūzikas izmantojumam un autoratlīdzības sadali autoriem. Buklets noderēs gan tiem, kas plāno izmantot mūziku savā biznesā, gan tiem, kas to jau dara. 

Autoriem – bankas GE Money Bank klientiem

11.09.2013. Informējam autorus, ka sakarā ar bankas GE Money Bank iziešanu no Latvijas tirgus tās depozītus, krājkontus un kredītus, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu norēķinu kontu apkalpošanu pārņems banka Citadele. 

Izsludināts starptautisks kamermūzikas konkurss

22.08.2013. Spānijas pilsēta Oriuela pirmoreiz izsludinājusi starptautisku konkursu, kurā līdz šī gada 16.novembrim jebkuras valstiskās piederības un jebkura vecuma komponisti aicināti iesniegt skaņdarbus, kas komponēti stīgu orķestrim.

Krievijas domē pieņemts regulējums intelektā īpašuma aizsardzībai internetā

01.07.2013. Krievijas Valsts domē 2. un 3. lasījumā pieņemti grozījumi informācijas un telekomunikāciju saziņas līdzekļu regulējumā. Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem tiesību īpašniekiem Krievijā no 1.augusta būs tiesības bloķēt interneta portālus, kuros bez autoru atļaujas publicēti ar autortiesībām aizsargāti darbi.

Eiropas tiesa: atlīdzību var piemērot printeru un datoru tirdzniecībai

28.06.2013. Vakar, 27.jūnijā Eiropas tiesa, reaģējot uz Vācijas Federālās tiesas pieprasījumu sniegt prejudiciālu nolēmumu attiecībā uz taisnīgu atlīdzību par reprogrāfisko reproducēšanu, apstiprināja, ka aizsargātu darbu tiesību īpašniekiem ir tiesības saņemt atlīdzību no printeru un datoru tirgotājiem, kompensējot tiesību īpašniekiem zaudējumus par tiesību ierobežojumu, ja dalībvalstī atļauta reprogrāfiska reproducēšana personiskajām vajadzībām bez pienākuma prasīt autoriem atļauju

Rīgas apgabaltiesa apmierina AKKA/LAA prasību pret Radio SWH

19.06.2013. Vakar, 18.jūnijā Rīgas apgabaltiesa pilnā apmērā apmierināja AKKA/LAA prasību pret Radio SWH par autortiesību aizsardzību un zaudējumu piedziņu par autortiesību pārkāpumiem un piedzina no šī radio par labu AKKA/LAA 163 901 latu, ieskaitot valsts nodevu un tiesāšanās izdevumus.AKKA/LAA ir gandarīta, ka tiesas noteiktais autoratlīdzības lielums pilnībā atbilst organizācijas tarifiem par muzikālu darbu raidīšanai ēterā.

AKKA/LAA piedāvā risinājumu nelegālo maksas TV pakalpojumu novēršanai

19.06.2013. Vakar, 18.jūnijā Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē AKKA/LAA ar Valsts policijas Ekonomisko noziegumu pārvaldes pārstāvju atbalstu sniedza priekšlikumus nelegālo maksas televīziju izskaušanai Latvijā. To starpā AKKA/LAA piedāvāja kabeļtelevīzijām un IPTV pakalpojumu sniedzējiem piemērot legālās prezumpcijas principu, proti, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā iekļaut normu, atbilstoši kurai tiek uzskatīts par pierādītu, ka autortiesības tiek pārkāptas, ja darbu izmantotājs nevar uzrādīt tiesību īpašnieku izsniegtu licenci. 

Latvijas autori atbalsta kultūras izņēmumu Eiropas un ASV brīvās tirdzniecības līgumā

17.06.2013. Latvijas un citu Eiropas valstu autori pauž gandarījumu par Eiropas Padomes 14.jūnijā pieņemto lēmumu izslēgt kultūras jautājumus no patlabanējām Eiropas Savienības un ASV sarunām par savstarpējo brīvās tirdzniecības līgumu. Tādējādi saglabāta iespēja stiprināt kultūras daudzveidību dažādās literatūras un mākslas jomās un žanros, uzsver Starptautiskās Autoru un komponistu biedrību konfederācijas CISAC un tās 6.jūnijā ievēlētais prezidents – plaši pazīstamais franču komponists Žans Mišels Žārs. 

4.-5. jūnijā Vašingtonā notiks Pasaules autoru samits

03.06.2013. Vašingtonā šī gada 4.un 5.jūnijā notiks Pasaules autoru samits (World Creators Summit), kurā piedalīsies radošo industriju un autortiesību organizāciju vairāk nekā 700 pārstāvju no 75 valstīm.

AKKA/LAA ievēlēta jauna padome

31.05.2013. Vakar, 30.maijā, notika AKKA/LAA kopsapulce, kurā tika pārvēlēta organizācijas galvenā lēmējinstitūcija – autoru padome, kā arī ievēlēts jauns prezidents. AKKA/LAA padomē ievēlēti šādi autori: Kārlis Lācis, Ingus Ulmanis, Inese Paklone, Kārlis Kazāks, Lauris Gundars, Valdis Muktupāvels, Juris Petraškevičs, Valdis Rūmnieks un Jānis Holšteins-Upmanis. Par biedrības prezidentu ievēlēts Valdis Muktupāvels.

Iznācis biļetens „AKKA/LAA Ziņas” Nr.37

02.05.2013. AKKA/LAA autori saņēmuši pa pastu un mājas lapā var lejuplādēt jaunāko ziņu biļetenu, kurā viņiem ir iespēja detalizēti iepazīties ar organizācijas paveikto 2012.gadā. Muzikālo, literāro, vizuālo un audiovizuālo darbu autori šajā gada pārskatā var uzzināt, cik attiecīgajā jomā iekasēts, kādas bijušas darbu izmantojuma un autoratlīdzības iekasēšanas tendences.

AKKA/LAA un Autoru dienas

22.04.2013. Šodien sākas AKKA/LAA organizētās Autoru dienas, kas ilgs visu nedēļu ir veltītas Pasaules grāmatu un autortiesību dienai 23.aprīlī un Pasaules intelektuālā īpašuma dienai 26.aprīlī. Autoru dienās AKKA/LAA tradicionāli rīko pasākumus, lai veicinātu sabiedrības informētību un izpratni par autortiesībām.

3.lasījumā pieņemti Autortiesību likuma grozījumi

18.04.2013. Saeimā 3.lasījumā pieņemti Autortiesību likuma grozījumi. Autoru biedrība ir gandarīta, ka populistiski apsvērumi nav ņēmuši virsroku un autoru tiesības saņemt taisnīgu atlīdzību par viņu darbu izmantojumu saglabājas pilnā spēkā.

Baltijas un Islandes autoru organizācijas slēdz līgumu ar Spotify

17.04.2013. AKKA/LAA noslēdza līgumu ar vienu no pasaules lielākajiem mūzikas straumēšanas pakalpojumu sniedzējiem Spotify, izsniedzot uzņēmumam licenci par darbību Latvijas teritorijā. Tagad arī Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja likumīgi izmantot Spotify pakalpojumus.

Eiropas Savienības Tiesa atzīst, ka AKKA/LAA un citas Eiropas autoru biedrības nav pārkāpušas Eiropas Savienības konkurences tiesību normas

15.04.2013. Eiropas Savienības Tiesa ir pieņēmusi lēmumu, ar kuru apmierināts AKKA/LAA un citu Eiropas Savienības autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju pieteikums par Eiropas Komisijas 2008.gadā pieņemtā lēmuma atcelšanu.

Par Konkurences padomes 02.04.2013. lēmumu

11.04.2013. Biedrība „Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA) ir saņēmusi Konkurences padomes (turpmāk – KP) lēmumu, kurā nosaukts  pārkāpums AKKA/LAA darbībā, piemērojot autoratlīdzības tarifus par mūzikas publisku atskaņošanu veikalos, frizētavās, solārijos un citās līdzīgās iestādēs.  AKKA/LAA nepiekrīt šim lēmumam un pārsūdzēs to Administratīvajā apgabaltiesā.

Starptautiskā vizuālo mākslu autoru padome tiekas Parīzē

21. un 22.03.2013. Francijas galvaspilsētā Parīzē tikās Starptautiskās autoru un komponistu biedrību konfederācijas Grafisko, plastisko un fotogrāfijas mākslu starptautiskā padome (CIAGP), kas pārstāv 56 autoru biedrības no visas pasaules. Padome risināja vizuālo mākslu autoriem aktuālos jautājumus. Svarīgākie no tiem ir autoru darbu tālākpārdošanas tiesību attīstība un iespēja likumīgi izplatīt darbus visdažādākajos veidos – tajā skaitā arī internetā, autoram nezaudējot kontroli pār saviem darbiem.

Miris izcils autors - Imants Ziedonis

2013. gada 27.februārī 79 gadu vecumā mūžībā aizgājis viens no iemīļotākajiem latviešu dzejniekiem – Imants Ziedonis. Saskaņā ar bibliotēku sniegtajām atskaitēm par literāro darbu izmantojumu bibliotēkās, kuras datus apkopo AKKA/LAA, Imants Ziedonis ir lasītākais starp latviešu dzejniekiem. AKKA/LAA reģistrētas 464 dziesmas ar Imanta Ziedoņa vārdiem.

Par grāmatu lasīšanu Lielbritānijas bibliotēkās autori saņem četras reizes vairāk nekā Latvijā

11.02.2013. Saskaņā ar Lielbritānijas publiskā patapinājuma aģentūras Public Lending Right (PLR) sniegto informāciju šī gada februārī 23190 autoriem par viņu darbu izmantojumu Lielbritānijas bibliotēkās samaksās ikgadējo atlīdzību 6.4 miljonu mārciņu. Salīdzinājumam: 2012. gada nogalē AKKA/LAA par 2011.gadā patapinātajām grāmatām 817 autoriem sadalīja Ls 58 790.97. Proporcionāli literāra darba autora vidējā atlīdzība Lielbritānijā par viņa darba izmantojumu publiskā patapinājumā ir nepilnas četras reizes lielāka nekā Latvijā.

MIDEM uzmanības centrā autoru organizācijas

25.01.2013. No 26. līdz 29.janvārim Kannās, Francijā, risināsies Eiropas lielākais ikgadējais mūzikas industrijas tirgus MIDEM, kas notiek jau kopš 1967.gada un piesaista simtiem mūzikas producentu, menedžeru, žurnālistu un mūziķu no visas pasaules. Šogad MIDEM uzmanības centrā būs jautājumi, kas saistīti ar autoru organizāciju darbību. 

Iznācis biļetens „AKKA/LAA Ziņas” Nr.36

16.01.2013. Ņemot vērā, ka šī gada maijā paredzēta AKKA/LAA biedrības kopsapulce, šajā izdevumā iespējams gūt atbildes uz būtiskākajiem jautājumiem par AKKA/LAA padomes vēlēšanām, pārraudzības un lēmumu pieņemšanas procesu. Tāpat var īsumā iepazīties ar Autortiesību likuma grozījumu aktualitātēm un iepriekšējā gada beigās pieņemtajiem Ministru Kabineta noteikumiem, kas regulē atlīdzības samaksu par tukšajiem materiālajiem nesējiem. 

Vairāk nekā 17 000 autoru atgādina EK par autoru tiesībām

17.12.2012. Nedēļu pirms 5.decembrī paredzētās Eiropas Komisijas sanāksmes, kurā bija paredzēts „atvērt” 2001.gada Autortiesību direktīvu ar nodomu veikt grozījumus, sašaurinot autoru tiesības, 17 000 Eiropas autoru un iedzīvotāju parakstīja petīciju, kurā atgādināja, cik autortiesības ir nozīmīgas autoriem. Petīciju iniciēja SAA – Eiropas Audiovizuālo darbu autoru biedrība.

Dīdžeji turpmāk saņems vienotu AKKA/LAA un LaIPA licenci

Sākot ar šī gada 1.decembri, dīdžeji licences par muzikālo darbu reproducēšanu profesionālajām vajadzībām varēs saņemt vai nu AKKA/LAA vai LaIPA pēc savas izvēles, viņiem nebūs nepieciešams apmeklēt abas organizācijas. AKKA/LAA un LaIPA ir atradušas iespēju turpmāk divu licenču vietā dīdžejiem sagatavot vienu apvienotu licenci, kuru varēs saņemt pēc izvēles vienā no minētajām organizācijām.

Zināmi 2012.gada Autortiesību bezgalības balvu ieguvēji

26.11.2012. tika apbalvoti 2011. gadā visdažādāk izmantoto darbu autori. Autortiesību bezgalības balvu 2012 ieguvuši:

Informācija tukšo nesēju ievedējiem

30.10.2012. 2012.gada 1.novembrī spēkā stājas MK noteikumu Nr.321 Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību grozījumi. Aicinām tukšo nesēju ievedējus iepazīties ar  izmaiņām regulējumā, sadarbības kārtību un citu nepieciešamo informāciju.

Veikti grozījumi nesēju sarakstā

22.10.2012. Šodien Ministru Kabinets pieņēma grozījumus noteikumos „par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību”. Grozījumi veikti saskaņā ar 2.maijā Satversmes tiesas pasludināto spriedumu, kurā Ministru Kabinetam uzlikts par pienākumu pilnveidot nesēju un iekārtu sarakstu līdz 1.novembrim, lai nodrošinātu autoru tiesības saņemt atlīdzību par šobrīd aktuālajiem nesējiem.

Spēkā stājusies ES direktīva par bāreņdarbiem

08.10.2012. Eiropas Padomē 4.oktobrī pieņemta direktīva par bāreņdarbu dažiem atļautiem izmantojuma veidiem. Tās mērķis ir atļaut tādām iestādēm kā muzejiem un bibliotēkām ievietot bāreņdarbus internetā. Sagatavojot šo direktīvu, Eiropas Parlaments ir veicis būtiskas izmaiņas tās sākotnējā tekstā ar nolūku radīt līdzsvaru starp  sabiedrības interesēm piekļūt bāreņdarbiem internetā un autoru interesēm gūt ekonomisku labumu no viņu darbu izmantošanas.

Intervija ar De Facto: ja darbu nereģistrē savlaicīgi

05.10.2012. Šodien AKKA/LAA pārstāvis sniedza komentāru svētdienas raidījumam „De Facto”, skaidrojot, kāpēc kāds čehu autors nav saņēmis atlīdzību no Latvijas, pat ja Latvijas televīzijā viņš atskaņots no 2006.gada. AKKA/LAA sniegtā atbilde ir svarīga arī Latvijas autoriem.

GESAC atzinīgi novērtē direktīvu par bāreņdarbiem

27.09.2012. Eiropas autoru un komponistu biedrību apvienības GESAC ģenerāldirektore Veronika Debrose (Véronique Desbrosses) atzinīgi novērtējusi topošās Eiropas Savienības bāreņdarbu direktīvas projektu, kas pieņemts pirmajā lasījumā. Bāreņdarbi ir autortiesību aizsargāti darbi, kuru autori nav nosakāmi vai atrodami. Eiropas Parlaments direktīvā jau veicis grozījumus ar mērķi nodrošināt taisnīgumu starp tiem, kuriem nepieciešama piekļuve bāreņdarbiem, un autoriem. Kā norādīja V.Debrose, direktīva ir „sākums bāreņdarbu problēmas risināšanai, ko varētu atrisināt jau tuvākajā nākotnē, un  jaunu bāreņdarbu rašanās tiktu novērsta, pateicoties tādiem jauniem līdzekļiem kā darbu identifikācija, darbos ievietojot metadatus, informācijas apmaiņai par bāreņdarbiem un atbalsts kolektīvajam pārvaldījumam, kas lielākoties nepieļauj bāreņdarbu rašanos.”

Vairāk par direktīvas projektu lasīt šeit.


Paziņojums autoriem - Hipotēku bankas klientiem

27.09.2012. Saistībā ar A/S Hipotēku bankas restrukturizāciju lūdzam Jūs savlaicīgi sākt sadarbību ar jaunu banku, slēgt norēķinu kontu un izbeigt līgumattiecības ar Hipotēku banku.

Sakarā ar to, ka AKKA/LAA pamatdarbībai ir atvērti norēķinu konti Swedbank,   izdevīgi šobrīd izmantot Swedbank piedāvājumu Hipotēku bankas klientiem (skatīt Swedbank mājaslapas piedāvājumu www.swedbank.lv konta_pieteikums). Šādā veidā nebūs jāmaksā atsevišķu banku noteiktās komisijas maksas par autoratlīdzības pārskaitījumu starpbanku  komisijas pārskaitījumiem, un autori, Swedbank klienti autoratlīdzību saņems tajā pašā dienā, kad AKKA/LAA veic autoratlīdzības pārskaitījumu. 

Lūdzam savlaicīgi paziņot par jaunā konta atvēršanu, rakstot uz ilze.karpa@akka-laa.lv. Ja ir kādi jautājumi, lūdzam sazināties ar AKKA/LAA grāmatvedību pa tālruni 67315632.

Iznācis biļetens „AKKA/LAA Ziņas” Nr.35

10.09.2012. Šajā izdevumā iespējams iepazīties ar AKKA/LAA 2011.gada pārskatu kopumā un par atsevišķiem darbu veidiem – muzikālajiem, literārajiem, vizuālajiem, audiovizuālajiem darbiem, kā arī par izmantojuma veidiem, piemēram, mūziku publiskā izpildījumā vai raidorganizācijās, audiovizuālajos darbos, literatūru publiskajā patapinājumā u.c. Ņemot vērā plānotās likumdošanas izmaiņas, pievienota informācija par tukšo nesēju atlīdzību. Analizēta situācija attiecībā uz raidorganizācijām, skaidroti autoratlīdzības sadales pamati un atrodama arī cita autoriem noderīga informācija, tai skaitā iekļauta intervija ar mūzikas izdevniecības „Musica Baltica” vadītāju Solvitu Sējāni.

Ar biļetena elektronisko versiju var iepazīties šeit.

Par SWH attieksmi pret autoriem

29.08.2012. Raidorganizācijas iegūst savus klausītājus, pateicoties autoru radītajiem darbiem, kurus tās izmanto savās programmās. Jo populārāka raidstacija, jo vairāk reklāmdevēju, un, pārdodot reklāmlaiku, tiek gūti ieņēmumi, no kuriem noteikts procents tiek samaksāts mūzikas autoriem par pārraidīto mūziku. Diemžēl tieši SWH, kurš ir Spin FM kurators, jau 5 gadus (kopš 2007.gada) nemaksā autoriem atbilstošu atlīdzību par mūzikas pārraidīšanu savās programmās.

Kultūras ministrijas pētījums par tukšajiem nesējiem

13.08.2012. „Dienas Bizness” ziņoja, ka 2012.gada augustā KM uzsāka autordarbu kopēšanas paradumu pētījumu, kas esot nepieciešams, lai MK noteikumos papildinātu sarakstu ar tukšajiem nesējiem un iekārtām, ko izmanto reproducēšanai. Kā zināms, iedzīvotāju aptauja var būt vienīgi palīgs nesēja vai iekārtas atlīdzības saraksta veidošanai, kam pietiek ar to, ka nesēju vai iekārtu vispār iespējams izmantot darbu (mūzikas, filmu u.tml.) kopēšanai. Savu pienākumu noteikt nesēja atlīdzību tādējādi stipri vienkāršojusi Krievija, sarakstā ietverot visus iespējamos nesējus, ar ko iespējams kopēt darbus. Var gan papildus ņemt vērā nesēju ietilpību, jo, piemēram, CD diskos var iekopēt krietni mazāk darbu nekā datora atmiņā vai atmiņas kartēs, ko ievieto mobilajos telefonos. Tā darīts Lietuvas, Vācijas, Kanādas, Somijas u.c. valstu nesēju regulējumā.

Atbildes uz atsevišķiem Kaspara Rogas jautājumiem par autortiesību administrēšanu

06.08.2012. Laikraksts "Diena" publicēja interviju ar K.Rogu - dziesmu autoru un grupas "Prāta vētra" budzinieku, kurš izrādīja neizpratni par autortiesību organizācijas funkcionēšanu un paša saņemtās autoratlīdzības rašanos.

ES direktīva par mūziku internetā

11.07.2012. Latvijas autoru biedrība AKKA/LAA   pievienojas savu Eiropas un pasaules apvienību novērtējumam par šodien Eiropas Komisijā pieņemto likumdošanas priekšlikumu Eiropas Savienības topošajai direktīvai, kas attiecas uz autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un multiteritoriālo autoru darbu licencēšanu jeb muzikālo darbu administrēšanu interneta vidē un iecerēta, lai atvieglotu mūzikas likumīgu pieejamību internetā ES vienotā tirgū.

AKKA/LAA jāapstrādā TV programmas par 30 gadiem summā

9.07.2012. Šodien darbu uz noteiktu laiku uzsāka divas papildus darbinieces, kuras AKKA/LAA pieņemtas, lai paātrinātu un pabeigtu autoratlīdzības sadales par darbu izmantojumu TV3, LNT un PBK televīziju programmās. Pagājušogad autoru biedrības dokumentācijas un sadales nodaļa atlīdzības sadalei AKKA/LAA datorprogrammā kopumā ievadīja vairāk nekā miljonu muzikālo darbu – 1045713 darbus. Šogad šis skaitlis būs vēl lielāks sakarā ar to, ka Pirmā Baltijas kanāla – arī REN TV programmu – apstrādei, kas tika uzsākta 2010.gadā, šīgada sākumā pievienojās TV3 abu programmu, bet kopš jūnija beigām – arī LNT un TV 5 programmu apstrāde. Apstrādei iesniegtas LNT programmas, sākot ar 2001.gadu, TV 3 programmas, sākot ar 2002.gadu, un PBK programmas, sākot ar 2003.gadu.

Autoriem alga no LNT reizi vienpadsmit gados

25.06.2012. Šodien Augstākā tiesa sniedza informāciju, ka tā, 20.jūnijā rīcības sēdē izskatot biedrības AKKA/LAA un AS „Latvijas Neatkarīgā televīzija” (LNT) kasācijas sūdzības, nolēma atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību.

Par mūziku Jāņos

11.06.2012. Tuvojoties Jāņiem, AKKA/LAA jau izsniegusi licences autoru darbu izmantojumam visos nozīmīgākajos lielajos publiskajos sarīkojumos, kurus Jāņos rīko pašvaldības, uzņēmumi vai uzņēmīgas privātpersonas. Savukārt, - kā noteikts likumā - ja mūzika Jāņos skan mājas apstākļos, ballītē ģimenes un draugu lokā savai ģimenei, radiem, draugiem un draugu draugiem, tad licence mūzikas publiskam izpildījumam nav vajadzīga. Autoru biedrība AKKA/LAA šādam lietojumam nekad nav izsniegusi licences un neizsniegs. Priecīgus Jāņus!

Par mūziku izlaidumā

14.06.2012. Mūzika skolu pasākumos Eiropā tiek licencēta jau vairāk nekā 50 gadus, bet Latvijā AKKA/LAA to dara 19 gadus. Lai arī likums nosaka, ka licence ir jāsaņem, ja mūzika netiek izmantota tieši mācību nolūkiem mācību stundas laikā, AKKA/LAA nepraktizē licenču izsniegšanu izlaiduma ceremonijās, jo uzskata, ka izlaiduma svinīgā daļa ar muzikālo darbu izmantošanu atbilst likumā noteiktajam „ierastajam ģimenes lokam” un tuvākajiem draugiem, jo tā nebūtu normāla situācija, ka policija pārbaudītu, vai skolās tiek atskaņota mūzika bez licences, un atgādinām, ka ar to nenodarbojas arī AKKA/LAA.

CISAC aicina Latvijas Saeimu ievērot starptautiskos līgumus

14.06.2012. Vakar maijā iesniegtos Nacionālās apvienības priekšlikumus izskatīja Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, kur paši priekšlikuma iesniedzēji teica, ka priekšlikums jāmaina par 99%. AKKA/LAA jau informējusi sabiedrību, ka piedāvātie grozījumi ir neiespējami, jo pārkāpj Bernes konvenciju par literatūras un mākslas darbu aizsardzību un citus starptautiskus līgumus, kas ir saistoši Latvijas Republikai.

Par Nacionālās apvienības priekšlikumiem grozīt Autortiesību likumu

25.05.2012. Nacionālā apvienība 24.maijā sarosījusies grozījumiem Autortiesību likumā, paredzot, ka radio programmu atskaņošana ārpus ierastā ģimenes loka nav uzskatāma par autoru darbu publisku izpildījumu. Apvienība, acīmredzot, nav informēta, ka autora tiesības saņemt atlīdzību gan par publisko izpildījumu, gan raidīšanu ēterā Autortiesību likumā pārņemtas no Bernes konvencijas. Autortiesību likuma grozīšana šādā veidā būtu pretrunā ar Bernes konvenciju, un Latvijai būtu pie reizes jāiesaka vai nu grozīt pašu konvenciju, vai būtu no tās jāizstājas. Izstāties no Bernes nozīmētu to pašu, ko izstāties no civilizētās pasaules.

Miris CISAC prezidents Robins Gibss

21.05.2012. 2012.gada 20.maijā, naktī no svētdienas un pirmdienu 62 gadu vecumā pēc ilgstošas cīņas ar vēzi miris Starptautiskās Autoru un komponistu biedrību konfederācijas CISAC prezidents un grupas BeeGees dalībnieks Robins Gibss. R.Gibss bija CISAC prezidents kopš 2007.gada.

Eiropas autoru un komponistu biedrību apvienībai GESAC jauns prezidents

11.05.2012. Eiropas autoru un komponistu biedrību apvienības GESAC ģenerālajā asamblejā šī gada 10.maijā ievēlēts jauns apvienības prezidents Kristofs Depreters no Beļģu autoru biedrības SABAM. Viņš aizstās francūzi Bernardu Mijē, kurš pildīja apvienības prezidenta pienākumus kopš 2005.gada. Ievēlēta arī GESAC padome, kuras sastāvā ietilpst Lielbritānijas, Dānijas, Francijas, Austrijas, Vācijas, Portugāles, Spānijas un Ungārijas autoru organizāciju delegāti.

GESAC pārstāv 34 lielākās autoru organizācijas no Eiropas Savienības, Norvēģijas un Šveices, kopā ap 700 000 Eiropas autoru, tajā skaitā vairāk nekā 4500 AKKA/LAA autorus no Latvijas.  

Sīkāka informācija par GESAC šeit.

Izsludināts konkurss jaunajiem filmu mūzikas komponistiem

11.05.2012. Filmu mūzikas komponistiem, kuri  ir eiropieši vai dzimuši Eiropā un vēl nav sasnieguši 36 gadu vecumu, ir iespēja piedalīties ikgadējā starptautiskajā filmu mūzikas konkursā „Pasaules skaņu celiņu balva” (World Soundtrack Awards). Konkursa trīs labākos darbus dzīvajā izpildījumā atskaņos Briseles Filharmonijas orķestris Pasaules Skaņuceliņu Akadēmijas (World Soundtrack Academy) prezentācijas laikā un Ģentes 39.filmu festivāla noslēguma ceremonijā 20.oktobrī. Konkursa balva uzvarētājam - 2500 eiro, turklāt konkursa trīs finālisti tiks ieaicināti trīs dienu vizītē Ģentē, kur viņiem būs iespēja satikt filmu nozares vadošos profesionāļus.

Satversmes tiesa Ministru Kabinetam uzliek par pienākumu papildināt nesēju sarakstu

02.05.2012. Šodien LR Satversmes tiesa pasludinājusi spriedumu, ar kuru Ministru Kabineta 2005.gada noteikumi Nr.321 „Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību” atzīti par neatbilstošiem Satversmei tiktāl, ciktāl tie neparedz autoriem tiesības saņemt atlīdzību par šobrīd aktuālajiem nesējiem.

Par Radio SWH Marketinga daļas vadītājas Initas Pelses viedokli laikrakstā „Dienas Bizness”

23.04.2012. 20.aprīļa „Dienas Biznesa” numurā Radio SWH Mārketinga daļas vadītāja Inita Pelse pauda viedokli, ka „nav pareizi par mūzikas atskaņošanu likt maksāt vairākas reizes”. Šeit būtu vērts piebilst, ka Radio SWH diezin vai var uzstāties ar viedokli par to, kas ir pareizi un kas nē, ja tā godprātīgi maksātu autoriem atlīdzību par viņu darbu raidīšanu ēterā, kā arī pēdējo divu gadu laikā atskaitītos par raidītajiem darbiem, kā to dara pārējās raidorganizācijas.

Publicēta jauna lapa par autoru organizācijām

12.04.2012. Kopš 2012.gada 2.aprīļa globālajā tīmeklī ir pieejama jauna lapa authorsocieties.eu, kuras mērķis ir sniegt informāciju par to, kas ir autoru organizācija un kāpēc tā ir svarīga autoriem. Tāpat lapā tiks publicētas Eiropas līmeņa aktualitātes saistībā ar autoru organizāciju darbu, autoru intervijas, atsevišķu autoru kartotēka, pozīcijas Eiropas Savienības likumdošanas jautājumos u.c. informācija.

Nēderlandes tiesa: valstij jāpapildina to ierīču saraksts, par kurām maksājama nesēju atlīdzība

04.04.2012. 2012. gada 27.martā Nēderlandē Hāgas apelācijas instances tiesa pasludināja spriedumu, kurā uzlika par pienākumu Nēderlandes valstij palielināt to likumā noteikto ierīču sarakstu, par kurām maksājama nesēju atlīdzība (private copying levy). Spriedums pasludināts, pamatojoties uz Nēderlandes blakustiesību īpašnieku organizācijas NORMA prasību.

Veikts nesēju atlīdzības ekonomiskā pamatojuma pētījums

30.03.2012. 2012.gada 28.martā publicēts starptautiskās ekonomisko konsultāciju aģentūras Compass Lexecon pētījums „Nesēju atlīdzības ietekme uz labklājību” (The welfare effects of private copying levies), kura būtiskākais secinājums: atlīdzības atcelšana būtu neizdevīga ne tikai autortiesību īpašniekiem, bet arī nesēju ražotājiem un patērētājiem.

Komentārs par fonogrammu publiskošanu zobārstu kabinetā

20.03.2012. Ar Eiropas Savienības tiesas spriedumu lietā C-135/10 (SCF v Marco Del Corso) ir pieņemts prejudiciālais nolēmums, atbildot uz Itālijas tiesas jautājumiem un sniedzot Eiropas Savienības direktīvu 92/100/EK un 2001/29/EK interpretāciju.

Datu nesēju atlīdzības izmaiņas Baltijas valstīs

06.03.2012. Šī gada 1.martā Lietuvas Autortiesību un blakustiesību likumā stājās spēkā grozījumi, ar kuriem papildināts to tukšo materiālo nesēju saraksts, par ko noteikts maksāt nesēju atlīdzību. Tagad šajā sarakstā Lietuvā iekļauti arī aktuālie datu nesēji. 

Atbildes uz atsevišķiem jautājumiem par radio publisku atskaņošanu

24.02.2012. Kāpēc jāmaksā par radio atskaņošanu kafejnīcās? Vai un kāpēc jāmaksā par radio taksometrā? Vai ir jāmaksā par radio atskaņošanu birojos? Vai par radio jāmaksā arī privātajā transportā, vai par radio jāmaksā, klausoties mājās ar draugiem?

Par Kurzemes apgabaltiesas spriedumu kafejnīcas "Mūsmājas" lietā

24.02.2012. Neatkarīgajā Rīta avīzē 23.februārī publicētā raksta virsraksts „Tiesa apšauba divu licenču nepieciešamību” labi rāda lietas būtību: Kurzemes apgabaltiesa, nepārzinot Autortiesību likumu un neizprotot autortiesību un blakustiesību administrēšanas mehānismus, atcēlusi pirmās instances tiesas spriedumu par Ventspils kafejnīcai Mūsmājas uzlikto 500 latu naudas sodu par radio atskaņošanu kafejnīcā. Lietu ierosināja policija, uzliktais administratīvais sods būtu iemaksājams Valsts kasē. Kafejnīcas izmantotās mūzikas autori no šīs soda naudas nedabūtu ne santīmu: autori saņem tikai to atlīdzību, kas samaksāta saskaņā ar autoru biedrības AKKA/LAA izsniegto licenci, tāpat kā mūzikas izpildītāji saņem to atlīdzību, kas samaksāta saskaņā ar blakustiesību organizācijas LAIPA izsniegto licenci. Šīs abas licences nepieciešamas, lai darbu izmantotājs nekļūtu par likumpārkāpēju. 

Uzņēmējiem par viņu intelektuālo īpašumu

22.02.2012. Latvijas uzņēmējiem ir iespēja iepazīties ar latviski iztulkotu  Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) un Starptautiskās tirdzniecības centra (ICC) izveidoto rokasgrāmatu "Liec intelektuālajam īpašumam darboties uzņēmēja labā".

Autori aicina atzīt viņu darba vērtību

3. februārī Briselē notika Eiropas Autoru un Komponistu  biedrību apvienības konference, kurā vairāk nekā 150 autori un komponisti no visas pasaules izteica kopīgu aicinājumu novērtēt viņu darbību, darbu vērtību un autora lomu radošajā procesā.

Literāro darbu autori var rakstīt Dānijā

10.02.2012. Dānijas rakstnieku un tulkotāju centrs aicina ārvalstu rakstniekus pastrādāt iedvesmojošos apstākļos četru nedēļu rakstniecības sesijā „Starptautiskā Vasaras rezidence rakstniekiem” no šī gada 16.jūlija līdz 13.augustam. To daļēji finansē Dānijas Starptautiskā autoru apmaiņas programma.

Autortiesību bezgalības balva 2011

05.12.2011. tika apbalvoti 2010. gadā visdažādāk izmantoto darbu autori. Autoru biedrības AKKA/LAA apbalvojumu - Autortiesību bezgalības balva autori saņēma jau 13. gadu.

Vēršam uzmanību uz „Eirodziesma 2012” noteikumiem

 06.10.2011. Atsaucoties uz autoru jautājumiem un ierosinājumiem, vēlamies vērst autoru uzmanību uz konkursa „Eirodziesma 2012” nolikumu, jo vairāki tajā iekļautie nosacījumi ir pretrunīgi un pretēji autoru interesēm.

AKKA/LAA noslēgusi līgumu ar "iTunes"

30.09.2011. AKKA/LAA ir noslēgusi līgumu ar "iTunes”, un tagad arī Latvijas iedzīvotājiem ir iespējams legāli iegādāties skaņdarbus pasaulē plašākajā mūzikas interneta veikalā.

Satversmes tiesa ierosina lietu par datu nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu objektu sarakstu

31.08.2011. Šodien Satversmes tiesa ierosināja lietu par Ministru kabineta noteikumu Nr. 321 „Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību”  3. un 4. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64., 105. un 113. pantam.

Kas ir nesēju atlīdzība?

31.08.2011. Nesēju atlīdzība ir taisnīga atlīdzība autoriem un citiem tiesību īpašniekiem par to, ka ekskluzīvas tiesības atļaut vai neatļaut savu darbu izmantošanu, kā arī noteikt atlīdzību katram darbu izmantojuma veidam un reizei, attiecībā uz šo darbu reproducēšanu (kopēšanu) personiskām vajadzībām ir ierobežotas, ar likumu atļaujot kopēt aizsargātos darbus bez tiesību īpašnieku atļaujas.

AKKA/LAA pirmo reizi izsniedz atļauju TV programmas raidīšanai piecās valstīs

08.06.2011. AKKA/LAA noslēgusi līgumu ar Nickelodeon International Ltd par muzikālu darbu izmantojumu bērniem paredzētajā televīzijas kanālā „Nick JR”, ar satelīta palīdzību pārraidot programmu Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Dānijas un Zviedrijas teritorijās. Šis ir pirmais gadījums, kad AKKA/LAA kādai raidorganizācijai izsniedz licenci par apraidi tik plašā teritorijā.  

Trešais Pasaules autortiesību samits

06.06.2011. 7. un 8. jūnijā Briselē risināsies Pasaules autortiesību samits, kurā galvenā uzmanība tiks pievērsta radošo darbu izmantojumam digitālajā vidē. Samitā Latvijas autorus pārstāvēs AKKA/LAA, tajā piedalīsies ievērojami autori un autortiesību organizācijas, mūzikas un grāmatu izdevēji, tehnoloģiju ražotāji un eksperti, juristi un politiķi, kuri diskutēs par intelektuālā īpašuma nākotni: par autoru un radošo industriju globālo ekosistēmu un tās tiesisko un sociālo vidi digitālajā pasaulē.

GESAC par Intelektuālā īpašuma tiesību attīstības stratēģiju

26.05.2011. Eiropas autoru un komponistu biedrību apvienība GESAC atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas (EK) 24. maijā apstiprināto intelektuālā īpašuma tiesību attīstības stratēģiju, kas apliecina Komisijas nodomu iedziļināties jomas problēmās un risināt tās.

EK pieņem svarīgus lēmumus intelektuālā īpašuma tiesību jomas regulācijai

25.05.2011. Otrdien, 24. maijā, Eiropas Komisija pieņēma divus intelektuālā īpašuma jomai ļoti būtiskus dokumentus – stratēģiju intelektuālā īpašuma (IĪ) tiesību regulējumam un priekšlikumu direktīvai, kas regulēs bāreņdarbu lietošanu digitālajā vidē Eiropas Savienības (ES) tirgū.


 

Paplašinās autortiesību administrēšanu sabiedriskajām raidorganizācijām

23.05.2011. Eiropas sabiedrisko raidorganizāciju asociācija EBU un Eiropas autoru un komponistu biedrību apvienība GESAC paziņojušas par nepieciešamību izstrādāt  mehānismu, kā viena autortiesību organizācija varētu atļaut autoru darbu izmantojumu visos raidorganizācijas pakalpojumos visā Eiropas teritorijā - arī darbu izmantojumu raidorganizācijas piedāvātajos pakalpojumos, kas saistīti ar jaunāko tehnoloģiju sniegtajām iespējām, piemēram, interaktīvajai TV, video un audio arhīvu izmantojumam un tamlīdzīgi.  

47% apmeklētāju tieši mūzika rada vēlmi ilgāk uzturēties izvēlētajā kafejnīcā un restorānā

17.05.2011. 90% kafejnīcu un restorānu apmeklētāju norāda, ka viņi pievērš uzmanību tur skanošajai mūzikai. To apliecina portāla www.muzikabiznesam.lv sadarbībā ar Tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centru (SKDS), ziņu portālu TVNET un Latvijas reģionālajiem medijiem veiktā aptauja.

Uzzini vairāk par autortiesībām!

21.04.2011. Par ikgadēju tradīciju kļuvušas autoru biedrības AKKA/LAA organizētās Autoru dienas, kas veltītas Pasaules grāmatu un autortiesību dienai 23.aprīlī un Pasaules intelektuālā īpašuma dienai 26.aprīlī. Autoru dienās biedrība organizē dažādus pasākumus, lai palielinātu sabiedrības informētību un izpratni par autortiesībām un veicinātu to ievērošanu mūsu valstī.

Animācijas filmiņas par autortiesībām

20.04.2011. „Kas ir autors?”, „Kas ir radošs darbs?”, „Kas ir autoru biedrība?”, „Ko nozīmē kopēšana personiskām vajadzībām?”. Viegli saprotamā un interesantā veidā atbildes uz šiem jautājumiem sniedz animācijas filmiņas, kas izveidotas pēc Starptautiskās Autoru un komponistu biedrību konfederācijas (CISAC) pasūtījuma. Latviski tās producējusi AKKA/LAA, ierunājis Mārtiņš Egliens, ieskaņojis Andris Barons, filmu studija RIJA.

Grāmatas par autortiesībām digitālā formā

15.03.2011. Tagad AKKA/LAA mājaslapā  var papildināt zināšanas par autortiesībām, izlasot divas grāmatas, kas izdotas agrāk nelielā metienā un jau kļuvušas par bibliogrāfisku retumu: pilnā apjomā pieejams Māra Gruduļa "Ievads autortiesībās" un Paulas Shēpensas "Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma rokasgrāmata. Administrācijas organizācija autoriem un autoru darbu izmantotājiem".

Pareizi izvēlēta mūzika sporta un fitnesa klubos nodarbību laikā palīdz uzlabot sportiskos rādītājus

18.04.2011.  Latvijas fitnesa un sporta klubu apmeklētāji (93.7%) atzīst, ka mūzikai sporta klubā ir būtiska nozīme, liecina portāla www.muzikabiznesam.lv sadarbībā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centru SKDS un ziņu portālu TVNET veiktā aptauja.

Ikgadējās finanšu atskaites autoriem

01.03.2011. AKKA/LAA visiem pārstāvētajiem autoriem februārī izsūtīja finanšu atskaites par 2010. gadā izmaksāto autoratlīdzību. Atskaitē ir norādīta informācija par to, kādas atlīdzības summas kādos datumos pagājušā gada laikā autoram ir pārskaitītas, norādot, par kādu darbu izmantojuma veidu un laika periodu iekasēta un sadalīta atlīdzība, kā arī kādi atvieglojumu procenti autoru izdevumiem, kas saistīti ar darbu radīšanu, piemēroti katrai no izmaksātajām summām. Finanšu atskaites paraugu ar paskaidrojumiem varat izpētīt šeit.